Punkt: 401

Miejscowość: Rogalin
Gmina: Horodło
Województwo: lubelskie; Powiat: hrubieszowski

Kompleks: 1 (pszenny bardzo dobry); Typ: Fb (mady brunatne); Klasa bonitacyjna: I

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %7107131120
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %575661616851
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %363432262129
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.293228
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.686366
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %8117356

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,78,27,66,66,46,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,97,26,86,15,75,7
Węglany (CaCO3)%0,290,40,28n.o.n.o.0,68

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,571,511,621,531,551,71
Węgiel organiczny%0,910,870,940,890,90,99
Azot ogólny%0,0780,060,0640,1020,110,11
Stosunek C/N11,714,514,78,78,29

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,750,60,91,51,952,6
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-112,3713,7713,235,976,385,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,411,290,980,460,350,65
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,10,10,060,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,370,430,420,610,420,67
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-114,2515,5914,737,17,186,92
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-115,016,1915,638,69,1312,8
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%95,096,2994,2482,5578,6454,06

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-159,546,238,623,021,119,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-18,511,614,825,014,224,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-113,612,010,75,64,14,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,51,31,380,970,454,7
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,542,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,3832,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0570,0610,060,0480,040,023
Wapń%0,520,60,530,180,170,14
Magnez%0,260,260,230,090,080,17
Potas%0,250,20,170,150,10,14
Sód%0,0170,0130,0170,0050,0060,004
Siarka%0,0250,020,0210,0130,0160,017
Glin%1,481,190,990,530,460,91
Żelazo%1,250,970,920,720,631,06

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1428388398315286309
KadmCd mg*kg-10,210,240,230,120,11<0,50
MiedźCu mg*kg-110,29,59,48,66,02,8
ChromCr mg*kg-114,313,812,58,98,810,3
NikielNi mg*kg-112,210,59,77,57,27,55
OłówPb mg*kg-119,118,316,38,97,68,11
CynkZn mg*kg-141,738,036,024,621,518,6
KobaltCo mg*kg-13,244,024,893,43,133,48
WanadV mg*kg-126,730,029,910,110,712
LitLi mg*kg-18,87,25,43,13,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,430,40,330,30,3<2,00
BarBa mg*kg-165,766,070,338,735,041,9
StrontSr mg*kg-122,426,220,28,78,6<10,00
LantanLa mg*kg-120,321,019,812,914,016,35
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,772,1

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1333,0162,0201,0226,1253,2182
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.104,0<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,137
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,9<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,628
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,327
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,029
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,535
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,3<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,526

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,017n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1827736771632723577
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-113,7316,011,17,468,358,33
Zasoleniemg KCl*100g-135,442,229,319,722,0422