Punkt: 399

Miejscowość: Alojzów
Gmina: Werbkowice
Województwo: lubelskie; Powiat: hrubieszowski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: B (gleby brunatne właściwe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %815861021
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %595360565944
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %333232383135
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.172128
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.797462
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %81184510

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,17,26,86,66,57,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,96,05,75,66,07,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,451,642,041,91,646,55
Węgiel organiczny%0,840,951,181,10,953,8
Azot ogólny%0,0420,0540,0520,1150,120,1
Stosunek C/N20,017,622,79,67,938

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,381,483,152,581,65<0,75
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,330,040,19n.o.n.o.0,14
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,190,00,05n.o.n.o.0,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,747,036,246,037,349,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,021,231,060,50,190,4
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,020,110,08<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,470,380,350,150,810,38
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,298,747,676,88,4110,08
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,6710,2210,829,3810,0616,1
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%65,0585,5270,8972,583,662,61

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-114,810,713,610,619,328,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-115,613,215,44,55,911,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-110,212,811,66,56,93,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,381,01,380,881,3<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,723,1
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.63,6821

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0460,0460,0560,0490,050,036
Wapń%0,190,240,250,210,20,02
Magnez%0,190,210,170,120,110,03
Potas%0,240,170,180,120,080,02
Sód%0,0120,0090,0140,0070,0040,001
Siarka%0,0260,0280,0250,0170,0170,012
Glin%1,511,341,290,640,560,3
Żelazo%1,311,331,040,870,80,29

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1332342367413362560
KadmCd mg*kg-10,160,230,180,160,15<0,50
MiedźCu mg*kg-18,89,78,87,06,96,73
ChromCr mg*kg-114,016,013,210,710,814,2
NikielNi mg*kg-111,313,610,69,08,610,1
OłówPb mg*kg-19,410,810,310,810,815
CynkZn mg*kg-130,635,027,030,024,929,8
KobaltCo mg*kg-13,334,043,874,113,835,06
WanadV mg*kg-126,730,723,912,913,717,5
LitLi mg*kg-18,19,55,84,24,4<10,00
BerylBe mg*kg-10,50,530,380,360,35<2,00
BarBa mg*kg-160,359,756,747,840,857,7
StrontSr mg*kg-116,213,015,812,912,811,4
LantanLa mg*kg-120,921,824,014,715,217,63
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,423,32

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-11295,0748,0854,0392,0336,2234
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,831
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.97,3<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,949
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,934
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,029
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,529
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,131
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,3<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,6<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,839
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,728
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,926

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,114n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-17877877517641073655
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,522,63,74,918,516,44
Zasoleniemg KCl*100g-19,16,89,812,9348,8717