Punkt: 397

Miejscowość: Kalinowice
Gmina: Zamość
Województwo: lubelskie; Powiat: zamojski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gsp (glina średnia pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %4556523
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %575354536034
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %394241413543
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.162030
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.817565
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %774355

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,76,06,87,26,66,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,64,85,96,46,16,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,08n.o.0,05

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,711,851,671,91,676,94
Węgiel organiczny%0,991,070,971,10,974,03
Azot ogólny%0,080,0750,0720,1230,130,16
Stosunek C/N12,414,313,48,97,525,19

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,84,431,52,331,652,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,810,63n.o.n.o.n.o.0,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,650,47n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,744,246,547,376,636,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,520,640,920,910,580,48
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,050,080,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,280,790,910,570,35
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,555,268,39,267,817,73
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,359,699,811,599,4613,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%48,6654,2884,6979,8982,5657,26

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,48,2117,0155,0156,614
Potas przyswajalnymg K2O*100g-14,76,631,832,127,719,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,48,810,58,85,26,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,00,751,251,21,63,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,7514,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,2136,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0460,0580,1180,1220,120,047
Wapń%0,240,210,30,320,310,18
Magnez%0,180,130,130,120,110,15
Potas%0,170,140,190,130,140,11
Sód%0,0120,0070,0120,0060,0090,004
Siarka%0,0290,0290,0260,0270,0190,014
Glin%1,160,880,840,590,590,62
Żelazo%1,030,921,040,850,810,91

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1443557442481497504
KadmCd mg*kg-10,230,230,270,20,19<0,50
MiedźCu mg*kg-18,06,87,57,47,25,59
ChromCr mg*kg-112,211,012,710,011,311,4
NikielNi mg*kg-19,28,210,98,99,08,92
OłówPb mg*kg-110,711,59,612,414,112,2
CynkZn mg*kg-131,536,738,542,441,924,7
KobaltCo mg*kg-13,014,294,344,354,254,33
WanadV mg*kg-120,023,321,512,314,814,1
LitLi mg*kg-17,86,25,94,15,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,430,330,360,350,36<2,00
BarBa mg*kg-168,758,152,746,246,350
StrontSr mg*kg-116,114,322,520,824,114,2
LantanLa mg*kg-120,317,221,414,917,617,7
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,030,171
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,52,61

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1384,0272,0483,0417,0207,3<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,3<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,0<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,3<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,2<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,6<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,3<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,1<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,028n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1734675739750714612
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,262,84,28,2714,618,71
Zasoleniemg KCl*100g-18,47,411,021,8338,5723