Punkt: 395

Miejscowość: Wielącza
Gmina: Szczebrzeszyn
Województwo: lubelskie; Powiat: zamojski

Kompleks: 1 (pszenny bardzo dobry); Typ: B (gleby brunatne właściwe); Klasa bonitacyjna: II

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gsp (glina średnia pylasta)
PTG 2008: pyi (pył ilasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %47116920
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %575549525134
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %393840424046
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.181727
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.737360
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %108691013

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,37,27,57,66,97,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,86,86,56,86,47,3
Węglany (CaCO3)%0,210,140,63n.o.0,080,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,971,681,661,451,622,37
Węgiel organiczny%1,140,970,960,840,941,37
Azot ogólny%0,10,0890,10,1010,110,1
Stosunek C/N11,410,99,68,38,613,7

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,951,881,831,581,430,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-113,5714,7314,517,657,3812,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,110,851,120,810,450,6
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,10,180,070,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,680,50,390,340,660,34
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-115,4616,1816,28,888,5513,04
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-117,4118,0618,0310,469,9818,1
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%88,889,5989,8584,985,6772,04

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-121,417,425,814,620,412,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-120,916,313,912,521,08,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-110,68,211,89,76,14,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,751,01,080,812,193,6
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,782,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,4425,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,040,0480,0630,0430,050,035
Wapń%0,610,830,650,230,220,04
Magnez%0,260,220,180,150,150,07
Potas%0,260,240,210,140,170,07
Sód%0,0130,0080,0120,0040,0090,003
Siarka%0,0310,0280,0260,0210,0190,016
Glin%1,511,341,170,770,840,38
Żelazo%1,290,851,151,091,110,49

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1340387343373400398
KadmCd mg*kg-10,130,180,120,120,1<0,50
MiedźCu mg*kg-111,29,48,17,67,73,72
ChromCr mg*kg-114,811,515,712,014,415,3
NikielNi mg*kg-112,29,214,310,711,811,4
OłówPb mg*kg-19,212,011,010,79,99,41
CynkZn mg*kg-132,031,730,231,831,124,8
KobaltCo mg*kg-13,214,54,754,654,965,17
WanadV mg*kg-126,733,326,515,619,219,2
LitLi mg*kg-18,36,87,75,56,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,480,390,430,440,46<2,00
BarBa mg*kg-160,152,858,449,950,057,3
StrontSr mg*kg-127,221,518,57,78,712
LantanLa mg*kg-120,815,419,513,917,220,3
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,923,38

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1332,0213,0171,0122,084,9<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,8<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,9<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,022n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1857746745709862621
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-122,021,118,19,739,4711,74
Zasoleniemg KCl*100g-156,654,447,925,6825,031