Punkt: 393

Miejscowość: Popkowice Księże
Gmina: Urzędów
Województwo: lubelskie; Powiat: kraśnicki

Kompleks: 3 (pszenny wadliwy); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płi (pył ilasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %586458
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %585558586449
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %373736383143
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.182713
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.797177
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %8853210

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,76,46,47,77,37,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,15,45,56,76,96,3
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.0,250,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,691,561,481,281,822,7
Węgiel organiczny%0,980,90,860,741,061,57
Azot ogólny%0,110,0910,0860,0780,110,12
Stosunek C/N8,99,910,09,59,613,08

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,852,632,551,051,21,7
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,490,0n.o.n.o.n.o.0,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,160,0n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-16,496,866,595,026,268,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,720,750,680,160,160,82
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,040,150,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,340,290,350,250,230,32
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-17,618,07,665,586,719,54
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-110,4610,6310,216,637,9113,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%72,7575,2675,0284,1584,8368,63

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-19,06,76,48,68,08,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-111,87,79,26,37,717,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-17,88,07,61,72,328,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,52,652,631,030,872,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,043
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0038,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0310,0340,040,040,040,055
Wapń%0,210,190,190,220,250,09
Magnez%0,130,130,10,080,080,17
Potas%0,170,140,170,140,050,11
Sód%0,0090,0080,0060,0050,0060,004
Siarka%0,0290,020,0190,010,0170,015
Glin%1,320,980,870,440,481,23
Żelazo%1,131,080,890,470,581,58

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1477460438462413329
KadmCd mg*kg-10,240,240,180,140,16<0,50
MiedźCu mg*kg-16,75,85,42,63,55,75
ChromCr mg*kg-112,711,010,45,07,313,3
NikielNi mg*kg-19,88,67,94,86,310
OłówPb mg*kg-111,110,810,99,410,19,39
CynkZn mg*kg-127,030,024,619,120,923,9
KobaltCo mg*kg-13,684,434,512,973,284,91
WanadV mg*kg-126,726,727,35,59,417,2
LitLi mg*kg-16,66,76,33,54,2<10,00
BerylBe mg*kg-10,430,360,330,250,26<2,00
BarBa mg*kg-156,349,361,644,641,151,2
StrontSr mg*kg-116,020,426,516,720,924,9
LantanLa mg*kg-118,219,623,76,410,617,2
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,93,34

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1277,0219,0142,0102,994,8<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,2<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,9<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,3<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,6<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,6<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,083n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-17646837157691279661
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-121,1221,418,18,074,864,92
Zasoleniemg KCl*100g-154,456,547,721,312,8313