Punkt: 39

Miejscowość: Tatynia
Gmina: Police
Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: policki

Kompleks: 8 (zbożowo-pastewny mocny); Typ: Dz (czarne ziemie zdegradowane); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %666169656753
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %162012181830
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %181919171517
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.777765
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.212030
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %655235

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,45,85,96,05,17,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,34,64,95,04,16,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,1

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,832,011,732,212,222,69
Węgiel organiczny%1,061,161,031,281,291,56
Azot ogólny%0,10,1130,0990,1460,150,16
Stosunek C/N10,610,311,68,88,69,75

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,833,63,483,453,681,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,750,420,140,320,4<0,05
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,520,260,120,130,12<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,375,014,794,853,596
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,490,60,480,510,170,65
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,080,10,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,230,250,130,60,11
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,155,945,65,594,416,76
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,989,549,089,048,098,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%57,3562,2661,6761,8254,5275,96

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-17,16,214,97,56,55,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-17,87,28,94,78,11,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,65,45,06,45,76,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,752,02,151,350,462,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,035,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0014,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0420,040,0630,0550,050,042
Wapń%0,140,160,130,150,140,2
Magnez%0,110,120,080,110,10,32
Potas%0,120,10,080,080,060,13
Sód%0,0120,0070,0070,0060,0070,005
Siarka%0,0210,0250,0220,0180,020,017
Glin%0,770,710,890,530,51,43
Żelazo%0,780,790,940,790,811,92

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1302283266333308216
KadmCd mg*kg-10,250,190,130,170,13<0,50
MiedźCu mg*kg-18,07,26,87,17,42,69
ChromCr mg*kg-110,09,08,19,49,36,84
NikielNi mg*kg-15,86,05,77,16,34,58
OłówPb mg*kg-116,414,911,614,312,511
CynkZn mg*kg-146,749,744,346,929,921,1
KobaltCo mg*kg-12,572,562,432,812,622,02
WanadV mg*kg-116,716,319,313,313,010,5
LitLi mg*kg-17,26,77,04,94,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,330,30,260,30,28<2,00
BarBa mg*kg-153,049,355,148,547,443,8
StrontSr mg*kg-19,79,18,27,37,812,7
LantanLa mg*kg-19,98,79,39,48,08,36
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,1<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,362,6

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1545,0334,0673,0357,0413,1134
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,7<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,139
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,727
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,7<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,1<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,129
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,2<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.50,234
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.56,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,9<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,934

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,003n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1431490417440857645
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,012,66,96,284,184,92424242
Zasoleniemg KCl*100g-17,76,818,216,5711,0413