Punkt: 389

Miejscowość: Zapałów
Gmina: Wiązownica
Województwo: podkarpackie; Powiat: jarosławski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gsp (glina średnia pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %282828131317
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %504849545839
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %222423332944
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.282923
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.656471
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %876776

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,77,05,96,86,37,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,65,94,75,35,96,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,04n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,521,461,141,281,382,2
Węgiel organiczny%0,880,850,660,740,81,28
Azot ogólny%0,0670,070,0840,090,10,12
Stosunek C/N13,112,17,98,28,010,67

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,772,482,72,032,181,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.0,230,18n.o.0,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.0,090,09n.o.0,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,245,044,295,63,746,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,731,10,80,880,841
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,040,10,11<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,420,590,60,571,140,6
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,456,795,737,165,837,9
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,229,278,439,198,0111,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%66,373,2567,9777,9172,7970,54

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-112,415,011,713,917,616,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-117,920,024,122,435,423,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-17,810,28,59,611,38,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,120,880,750,880,76,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,42,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,327,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0490,0480,0620,0520,060,067
Wapń%0,110,150,110,110,180,3
Magnez%0,130,120,10,110,160,1
Potas%0,130,120,130,120,160,07
Sód%0,0050,0080,0080,0060,010,006
Siarka%0,0250,020,0190,0150,0160,015
Glin%0,830,80,890,620,730,57
Żelazo%0,750,890,770,881,050,64

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1615633625784931861
KadmCd mg*kg-10,320,280,220,250,33<0,50
MiedźCu mg*kg-16,26,35,88,010,010,6
ChromCr mg*kg-18,810,29,110,113,011,1
NikielNi mg*kg-110,111,19,012,514,810,3
OłówPb mg*kg-113,614,415,614,915,413,9
CynkZn mg*kg-138,348,342,046,451,931,5
KobaltCo mg*kg-15,315,044,895,847,075,1
WanadV mg*kg-124,326,723,514,316,713,2
LitLi mg*kg-16,06,65,84,15,4<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,30,230,330,42<2,00
BarBa mg*kg-174,769,371,450,150,848,4
StrontSr mg*kg-113,612,810,510,510,413,7
LantanLa mg*kg-114,413,912,714,016,717,45
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,962,6

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1147,075,0153,0163,9143,9<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,9<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,7<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,6<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,9<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,0<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,8<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,9<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,0<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,9<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,023n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1654657618615610594
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,638,48,66,886,167,2
Zasoleniemg KCl*100g-114,922,222,818,1616,2619