Punkt: 387

Miejscowość: Dębno
Gmina: Leżajsk
Województwo: podkarpackie; Powiat: leżajski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płi (pył ilasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %222022151819
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %485252555645
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %302826302636
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.293726
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.645865
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %798759

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,77,06,96,05,66,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,75,85,94,84,85,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,13

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,921,821,821,311,246,7
Węgiel organiczny%1,111,051,060,760,723,89
Azot ogólny%0,0620,080,0840,0850,10,15
Stosunek C/N17,913,112,68,97,225,93

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,472,253,283,383,02,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,30,390,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,140,21<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,995,394,923,693,223,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,841,031,120,950,340,59
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,060,040,130,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,70,590,470,470,720,33
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,637,076,555,224,344,42
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,19,329,838,67,348,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%72,8675,8666,6360,7259,1350,8

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-119,216,713,411,68,811,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-121,918,118,015,618,610,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-18,010,212,210,86,92,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,881,00,880,840,412,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,922,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2312,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0830,0780,0760,0580,060,064
Wapń%0,150,160,140,130,10,24
Magnez%0,160,150,170,130,140,11
Potas%0,160,140,120,130,110,07
Sód%0,0060,010,0060,0050,0090,003
Siarka%0,0250,020,020,0160,0160,011
Glin%0,880,910,820,640,60,55
Żelazo%0,941,010,870,910,950,52

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1762780723719614750
KadmCd mg*kg-10,390,360,270,210,18<0,50
MiedźCu mg*kg-18,79,78,49,69,78,29
ChromCr mg*kg-111,010,29,210,210,910,9
NikielNi mg*kg-112,212,912,013,313,411,2
OłówPb mg*kg-112,811,915,712,611,512,9
CynkZn mg*kg-140,046,735,044,838,934,2
KobaltCo mg*kg-15,596,295,56,075,825,77
WanadV mg*kg-126,326,724,513,513,913,3
LitLi mg*kg-17,77,36,65,15,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,330,370,30,340,34<2,00
BarBa mg*kg-162,758,761,657,848,557,6
StrontSr mg*kg-114,311,19,88,18,611,1
LantanLa mg*kg-113,911,910,612,012,614,54
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,892,99

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1602,0372,0432,0488,5339,8<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,7<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,7<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,5<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,6<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,2<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,6<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,6<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,7<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.58,2<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,7<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,5<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,029n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1625550562727749538
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-18,279,98,04,955,428,71
Zasoleniemg KCl*100g-121,826,121,013,0714,3123