Punkt: 385

Miejscowość: Nisko
Gmina: Nisko
Województwo: podkarpackie; Powiat: niżański

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %767479787357
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %131512121824
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %1111910919
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.848370
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.131526
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %543324

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,75,85,65,24,75,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,44,44,04,14,14,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,09

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,951,681,611,91,443,73
Węgiel organiczny%1,130,970,931,10,832,16
Azot ogólny%0,0990,0860,0650,080,070,14
Stosunek C/N11,411,314,313,811,915,43

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,24,133,984,84,584,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-11,261,240,791,632,11,79
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-11,051,010,541,381,770,03
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,00,751,320,370,120,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,170,110,250,060,090,15
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,010,10,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,210,190,220,140,070,14
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,411,081,80,680,351,19
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,615,215,785,484,934,8
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%25,1320,7331,1412,337,0424,79

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-113,013,312,05,25,77,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-16,56,910,03,93,55,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,61,22,50,940,51,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,120,840,820,46<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8832,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,009,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0690,0670,0710,0410,030,036
Wapń%0,030,040,050,030,010,1
Magnez%0,040,040,030,030,030,06
Potas%0,040,040,040,020,010,04
Sód%0,0030,0050,0050,0070,0030,003
Siarka%0,0160,0140,0190,0140,0130,008
Glin%0,40,360,330,240,20,41
Żelazo%0,450,50,50,480,470,54

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1272280306332289257
KadmCd mg*kg-10,230,190,20,150,11<0,50
MiedźCu mg*kg-13,83,04,13,83,13,76
ChromCr mg*kg-14,53,73,73,33,44,26
NikielNi mg*kg-13,54,04,72,92,82,79
OłówPb mg*kg-110,59,213,712,311,513,3
CynkZn mg*kg-123,620,525,722,116,818,6
KobaltCo mg*kg-11,411,111,81,461,461,34
WanadV mg*kg-111,39,77,65,05,05,66
LitLi mg*kg-13,12,34,22,01,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,170,130,150,15<2,00
BarBa mg*kg-137,136,338,637,235,730,5
StrontSr mg*kg-14,54,26,32,31,8<10,00
LantanLa mg*kg-14,13,04,23,22,74,09
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,482,44

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1233,0341,0358,0421,7326,428
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,1<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,728
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,5<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,8<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,7<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,5<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,2<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.50,9<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,8<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,0<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,117n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,013n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,003n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1247217183254481209
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,22,33,93,524,024,17
Zasoleniemg KCl*100g-15,86,110,49,310,6111