Punkt: 383

Miejscowość: Kolbuszowa Górna
Gmina: Kolbuszowa
Województwo: podkarpackie; Powiat: kolbuszowski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %626160616353
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %161717161832
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %222223231915
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.707266
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.252328
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %8107556

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,76,36,56,06,05,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,85,25,04,95,35
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,52,462,372,412,052,4
Węgiel organiczny%1,451,431,371,41,191,39
Azot ogólny%0,0920,1060,1040,1570,150,15
Stosunek C/N15,813,513,28,97,99,27

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,252,453,233,63,153,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,280,350,14
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,160,190,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-110,759,988,886,836,717,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,660,661,130,860,171,23
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,020,110,09<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,210,10,141,040,14
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-111,710,9510,137,948,019,07
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-113,9513,413,3611,5411,1613,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%83,8781,7275,8268,8171,7966,69

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-112,810,18,23,33,35,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-13,13,84,14,25,75,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,17,313,29,810,112,6
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,01,01,250,621
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,822,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0633,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0760,0630,0550,0410,040,046
Wapń%0,260,220,230,180,160,09
Magnez%0,130,110,10,080,080,08
Potas%0,130,090,060,050,050,07
Sód%0,0070,0080,0050,0050,0050,003
Siarka%0,0310,0280,0290,020,0220,015
Glin%0,940,830,810,460,370,56
Żelazo%0,890,90,80,840,70,7

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1323284276293193215
KadmCd mg*kg-10,971,030,620,380,27<0,50
MiedźCu mg*kg-17,26,36,15,95,05,75
ChromCr mg*kg-113,213,210,68,78,712,1
NikielNi mg*kg-18,08,97,37,16,26,69
OłówPb mg*kg-145,538,735,315,212,413,3
CynkZn mg*kg-1123,3135,7138,950,538,039,5
KobaltCo mg*kg-13,413,713,572,992,362,96
WanadV mg*kg-126,326,723,811,511,314,8
LitLi mg*kg-18,37,55,63,93,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,340,240,280,23<2,00
BarBa mg*kg-148,041,539,440,832,536,4
StrontSr mg*kg-112,010,69,38,16,6<10,00
LantanLa mg*kg-17,77,45,86,95,57,54
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,723,64

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1150,0175,0164,0153,4140,8123
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,226
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,239
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,5<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,7<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,027
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,529
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,6<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,630
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,0<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,327

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,004n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1380388338399416317
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,928,78,95,64,2810,61
Zasoleniemg KCl*100g-120,922,923,614,7811,328