Punkt: 381

Miejscowość: Góra Ropczycka
Gmina: Sędziszów Małopolski
Województwo: podkarpackie; Powiat: ropczycko-sędziszowski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gsp (glina średnia pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %6787526
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %575759606236
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %373633333338
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.191934
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.787361
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %7119385

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,97,27,27,76,97,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,26,06,37,06,46,7
Węglany (CaCO3)%0,080,130,160,250,210,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,841,621,651,761,722,84
Węgiel organiczny%1,070,940,961,021,01,65
Azot ogólny%0,0890,0770,0810,1210,130,15
Stosunek C/N12,012,211,88,47,711

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,281,131,431,131,51,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,26
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-111,3710,8812,438,478,07,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,750,650,950,190,630,78
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,10,180,160,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,870,690,591,250,840,76
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-113,0912,3214,1510,079,59,24
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-114,3713,4515,5811,211,014,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%91,0991,690,8289,9186,3763,29

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-160,058,068,992,055,038,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-129,923,626,636,329,431,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-17,76,37,47,78,57,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,631,52,01,560,815,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,842,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,5633,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0850,0890,1080,1110,090,078
Wapń%0,330,390,460,30,270,34
Magnez%0,210,210,20,140,150,17
Potas%0,210,240,180,120,130,11
Sód%0,0060,010,0070,0080,0090,005
Siarka%0,0210,0260,0260,0220,0220,024
Glin%1,261,140,950,710,711,44
Żelazo%1,151,271,050,951,211,83

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1453480488545423523
KadmCd mg*kg-10,390,390,390,330,25<0,50
MiedźCu mg*kg-19,29,79,19,711,07,86
ChromCr mg*kg-113,713,513,011,614,412,9
NikielNi mg*kg-114,513,611,310,914,610,9
OłówPb mg*kg-113,913,214,314,712,913,7
CynkZn mg*kg-143,346,740,556,854,753,4
KobaltCo mg*kg-15,255,875,935,125,995,21
WanadV mg*kg-135,333,326,115,119,816,4
LitLi mg*kg-19,58,76,85,46,2<10,00
BerylBe mg*kg-10,40,430,370,330,41<2,00
BarBa mg*kg-150,348,746,348,945,546,6
StrontSr mg*kg-122,720,818,413,710,916,6
LantanLa mg*kg-118,315,613,714,313,118,09
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,413,98

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1168,0240,0248,0328,81434,3100
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.191,2<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.269,835
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.123,8<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.130,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.102,3<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.59,1<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.211,028
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.141,9<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.49,6<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.81,437

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,055n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-16416446119711096561
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-114,9616,715,615,087,4513,26
Zasoleniemg KCl*100g-139,544,141,139,8119,6735