Punkt: 379

Miejscowość: Pustków Wieś
Gmina: Dębica
Województwo: podkarpackie; Powiat: dębicki

* Punkt badawczy 379 został przeniesiony w roku 2020 – zmiana sposobu użytkowania (teren zamknięty, ogrodzony)

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gp (glina piaszczysta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %686969676655
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %212020192222
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %111111141223
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.767667
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.222129
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %352234

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,75,46,16,35,64,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,64,35,04,94,63,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,031,691,651,721,472,66
Węgiel organiczny%1,180,980,961,00,851,54
Azot ogólny%0,1150,0980,080,0910,090,13
Stosunek C/N10,310,012,011,09,511,85

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,834,173,253,03,385,7
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,71,130,180,210,413,9
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,440,790,070,090,190,31
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,871,551,942,531,55<0,10
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,180,210,250,290,390,07
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,010,090,06<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,40,430,350,380,240,09
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,512,252,553,292,240,16
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,346,425,86,295,625,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%39,5935,0543,9752,2939,872,71

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-115,714,112,19,67,014,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-114,016,112,812,115,66,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,61,82,13,22,31,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,52,882,680,930,351,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,992,1
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9241,8

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0530,0640,0550,0510,050,039
Wapń%0,070,030,090,060,050,09
Magnez%0,070,050,040,050,040,07
Potas%0,070,040,030,040,030,07
Sód%0,0060,0060,0040,0040,0020,004
Siarka%0,0250,0240,0170,0150,0140,008
Glin%0,510,410,360,320,270,34
Żelazo%0,480,450,430,440,440,39

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1283270285285289193
KadmCd mg*kg-10,150,230,250,130,11<0,50
MiedźCu mg*kg-15,24,83,84,94,13,17
ChromCr mg*kg-15,04,84,64,34,84,55
NikielNi mg*kg-16,25,04,84,84,94,34
OłówPb mg*kg-112,311,614,317,213,69,18
CynkZn mg*kg-127,727,528,127,421,013,3
KobaltCo mg*kg-12,081,731,731,922,041,52
WanadV mg*kg-111,313,710,95,96,26
LitLi mg*kg-13,93,14,22,42,2<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,130,10,150,13<2,00
BarBa mg*kg-127,323,319,828,227,218,3
StrontSr mg*kg-15,03,83,93,02,5<10,00
LantanLa mg*kg-16,04,74,24,43,75,24
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,341,88

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1300,0283,0469,0400,8303,3313
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,4<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,6<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,953
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,636
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,126
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,948
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,247
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,932
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,443
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.45,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,937
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,838

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,082n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1383331280300467273
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,544,67,44,144,076,82
Zasoleniemg KCl*100g-114,612,119,510,9210,7418