Punkt: 377

Miejscowość: Józefów
Gmina: Tuszów Narodowy
Województwo: podkarpackie; Powiat: mielecki

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: glp (glina lekka pylasta)
PTG 2008: gz (glina zwykła)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %323326343538
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %222530192033
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %464244474529
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.414348
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.393842
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %172120201910

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,35,75,56,66,16,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,34,34,35,45,35,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,973,342,922,692,551,51
Węgiel organiczny%1,721,821,691,561,480,88
Azot ogólny%0,120,1450,130,1580,150,16
Stosunek C/N14,312,513,09,99,95,5

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-16,757,228,473,03,083
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-11,41,231,620,210,540,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-11,031,011,260,030,17<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-18,368,238,2811,8411,5815,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,451,841,851,950,292,2
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,130,090,130,09<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,470,420,540,31,760,21
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-110,3810,6210,7614,2313,7318,01
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-117,1317,8419,2317,2316,8122,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%60,659,5355,9582,5981,6779,69

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,68,27,75,74,511,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-112,011,518,29,210,79,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-114,216,019,117,713,619,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,121,882,380,970,73,5
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,982,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3527,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0860,1060,1070,0570,060,035
Wapń%0,210,20,220,140,280,16
Magnez%0,210,220,170,140,110,11
Potas%0,150,170,270,080,060,11
Sód%0,0060,010,0120,0110,0040,003
Siarka%0,0320,030,0310,0250,0230,019
Glin%1,731,932,591,10,790,63
Żelazo%2,472,283,041,921,670,88

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1115011001077421389525
KadmCd mg*kg-10,430,340,320,290,28<0,50
MiedźCu mg*kg-111,812,212,810,49,011,3
ChromCr mg*kg-120,221,520,718,917,222,5
NikielNi mg*kg-116,714,715,011,410,712,3
OłówPb mg*kg-122,323,526,621,419,320,3
CynkZn mg*kg-151,761,771,550,839,349,8
KobaltCo mg*kg-15,737,036,743,763,754,57
WanadV mg*kg-153,353,354,726,624,330,2
LitLi mg*kg-117,820,324,311,58,415,2
BerylBe mg*kg-10,60,730,70,620,55<2,00
BarBa mg*kg-1136,0140,0148,5115,0106,5120
StrontSr mg*kg-114,912,815,812,110,917,5
LantanLa mg*kg-110,312,410,610,07,912,99
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,16,18

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1248,0385,0503,0349,3212,091
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,435
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,1<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,2<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,330
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,325
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,126
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,1<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,0<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,8<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,145n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1592514612413586443
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-111,979,813,25,85,333,79
Zasoleniemg KCl*100g-131,625,934,715,314,0710