Punkt: 375

Miejscowość: Winiarki
Gmina: Dwikozy
Województwo: świętokrzyskie; Powiat: sandomierski

Kompleks: 3 (pszenny wadliwy); Typ: B (gleby brunatne właściwe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gz (glina zwykła)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %9897939
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %585855585936
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %333436353225
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.192049
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.686740
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %121211131311

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,97,06,67,16,38
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,86,05,56,15,57,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,22

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,451,251,271,481,553,35
Węgiel organiczny%0,840,720,740,860,91,95
Azot ogólny%0,1050,0880,0880,0960,10,2
Stosunek C/N8,08,28,49,09,09,75

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,51,312,181,352,10,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,330,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,14<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-17,988,988,118,416,8126,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,521,481,910,880,233,48
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,030,130,030,16
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,30,40,310,31,460,19
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-19,8610,9210,369,728,5430,23
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-111,3612,2312,5411,0710,6450
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%86,889,2982,6287,8180,2660,46

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-14,26,74,99,28,22,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-15,07,99,48,38,04,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-114,613,420,815,813,424
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,881,00,630,980,481,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,212,6
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0049,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0450,0530,0470,0340,030,087
Wapń%0,250,30,220,230,210,49
Magnez%0,240,230,170,170,160,18
Potas%0,180,190,130,110,140,18
Sód%0,0080,0070,0060,0060,0090,005
Siarka%0,0170,0160,0190,0150,0170,032
Glin%1,381,271,110,710,841,01
Żelazo%1,171,271,071,091,141,24

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-13123172882562411320
KadmCd mg*kg-10,230,160,130,130,12<0,50
MiedźCu mg*kg-111,511,08,78,28,527,4
ChromCr mg*kg-113,515,518,111,914,345,6
NikielNi mg*kg-112,412,213,713,513,753,2
OłówPb mg*kg-111,79,79,710,59,521,8
CynkZn mg*kg-133,331,036,733,329,688,1
KobaltCo mg*kg-14,85,045,194,94,7614,6
WanadV mg*kg-131,328,729,416,318,848,6
LitLi mg*kg-110,410,88,95,46,627,6
BerylBe mg*kg-10,470,530,430,490,47<2,00
BarBa mg*kg-165,360,753,647,849,2152
StrontSr mg*kg-114,013,410,76,88,856
LantanLa mg*kg-117,620,217,110,913,014,84
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,511,4

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1279,0296,0195,0174,694,232
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,529
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,3<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,632
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,3<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,2<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,4<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,5<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,6<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,6<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1722777808766829685
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,287,89,95,33,856,82
Zasoleniemg KCl*100g-113,920,626,114,010,1618