Punkt: 373

Miejscowość: Ćmielów
Gmina: Ćmielów
Województwo: świętokrzyskie; Powiat: ostrowiecki

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %151313131431
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %606060646744
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %252727231925
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.353340
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.626451
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %695339

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,85,55,75,75,15,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,64,44,64,44,34,6
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,591,411,541,411,292,68
Węgiel organiczny%0,920,820,840,820,751,56
Azot ogólny%0,1090,0880,0750,0810,080,15
Stosunek C/N8,49,311,910,19,310,4

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,453,252,953,33,93,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,320,540,410,350,860,37
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,180,390,330,130,560,03
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,493,743,992,771,525,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,640,841,620,260,180,63
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,030,080,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,510,410,670,40,250,15
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,75,056,313,521,985,88
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,158,39,266,825,8810
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%57,6760,8468,1451,6333,758,8

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-112,813,318,710,87,25,3
Potas przyswajalnymg K2O*100g-117,915,527,213,67,68
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,57,818,33,42,766,6
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,130,851,130,970,893,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,842,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0729,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0580,070,0750,0480,040,035
Wapń%0,130,120,20,070,070,08
Magnez%0,140,130,130,060,060,03
Potas%0,130,160,170,110,060,02
Sód%0,0060,0050,0110,0030,0050,001
Siarka%0,0190,0210,0220,0140,0140,012
Glin%0,880,970,950,360,380,31
Żelazo%0,821,030,960,610,590,45

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1392367357374334306
KadmCd mg*kg-10,280,290,230,180,16<0,50
MiedźCu mg*kg-17,58,58,47,07,36,84
ChromCr mg*kg-19,011,313,26,57,513,3
NikielNi mg*kg-17,77,59,05,45,39,32
OłówPb mg*kg-160,558,354,062,970,054,4
CynkZn mg*kg-136,736,742,835,330,133,3
KobaltCo mg*kg-13,414,274,633,042,943,92
WanadV mg*kg-115,713,315,68,49,616,6
LitLi mg*kg-15,97,76,72,33,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,430,40,290,25<2,00
BarBa mg*kg-156,057,060,039,840,057,1
StrontSr mg*kg-110,28,910,15,26,210,3
LantanLa mg*kg-112,815,014,18,69,710,06
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,083,47

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1203,0412,0436,0408,7304,7340
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,1<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.49,468
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,738
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,735
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,747
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,341
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,726
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,754
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,538
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,734

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,011n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1584694589612488522
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,433,76,04,955,347,95
Zasoleniemg KCl*100g-19,19,816,013,0714,121