Punkt: 371

Miejscowość: Okrągła
Gmina: Połaniec
Województwo: świętokrzyskie; Powiat: staszowski

Kompleks: 3 (pszenny wadliwy); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %546151344161
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %181518181424
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %282431484515
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.414575
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.403520
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %86719205

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,96,16,56,96,66,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,05,85,45,75,95,6
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,5

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,132,171,963,833,524,53
Węgiel organiczny%1,231,261,142,222,042,63
Azot ogólny%0,1360,1240,1160,2240,220,29
Stosunek C/N9,010,29,89,99,39,07

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,351,251,353,152,484,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-113,7212,3212,9816,413,1516
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,350,481,123,991,144,17
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,060,060,150,3<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,340,611,235,140,32
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-114,5513,214,7721,7819,7320,49
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-115,914,4516,1224,9322,2126,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%91,5191,3591,6387,3688,8477,03

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-143,036,219,617,018,41,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-17,59,012,643,480,26,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,33,66,635,732,128,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,51,251,381,71,015,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,062,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,3419,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0980,0910,0860,0740,070,055
Wapń%0,470,390,330,340,320,28
Magnez%0,180,140,20,220,210,25
Potas%0,170,130,220,210,20,22
Sód%0,0080,0050,010,0060,0050,005
Siarka%0,0240,0190,0220,0280,0280,033
Glin%0,970,60,80,80,641,24
Żelazo%0,850,721,131,441,451,55

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1768788719694484684
KadmCd mg*kg-10,370,310,290,270,21<0,50
MiedźCu mg*kg-111,59,010,319,918,713,6
ChromCr mg*kg-112,510,712,313,914,717,4
NikielNi mg*kg-111,37,710,021,721,317,7
OłówPb mg*kg-116,414,012,018,114,721
CynkZn mg*kg-146,746,745,769,749,356,6
KobaltCo mg*kg-15,64,515,67,96,216,53
WanadV mg*kg-123,723,323,820,618,821,4
LitLi mg*kg-110,47,111,99,411,413,6
BerylBe mg*kg-10,330,30,430,540,55<2,00
BarBa mg*kg-189,080,385,676,857,394,2
StrontSr mg*kg-1181,0165,0187,120,519,271,1
LantanLa mg*kg-17,77,77,97,96,910,68
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,485,4

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-193,0151,0124,0151,089,4120
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,936
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,231
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,6<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,3<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,127
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,726

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,003n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1491442476618828408
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-110,388,48,07,0411,046,44
Zasoleniemg KCl*100g-127,422,221,018,629,1517