Punkt: 37

Miejscowość: Hołny Wolmera
Gmina: Sejny
Województwo: podlaskie; Powiat: sejneński

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: glp (glina lekka pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %575254535745
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %222525262826
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %212321211529
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.687356
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.262636
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %675618

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,16,36,05,75,77,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,85,04,84,74,86,7
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,842,011,91,362,182,31
Węgiel organiczny%1,071,161,10,791,271,34
Azot ogólny%0,0840,0990,0780,080,140,138
Stosunek C/N12,711,714,19,99,19,71

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,753,633,453,833,61,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,370,250,180,350,440,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,260,140,040,170,23<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,373,613,922,542,257,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,480,780,610,350,331,52
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,030,070,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,280,250,261,760,810,5
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,164,74,824,723,479,42
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,918,338,278,557,0714,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%52,5956,4258,2855,1949,0564,97

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,211,06,86,09,818,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-19,410,510,310,812,017,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,08,56,14,28,413
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,150,932,240,594,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,522,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0054,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,040,050,0550,0420,050,024
Wapń%0,20,160,130,110,090,09
Magnez%0,210,160,130,110,110,04
Potas%0,140,140,120,090,090,04
Sód%0,0080,0070,0080,0050,0060,002
Siarka%0,0150,020,0210,0150,0270,019
Glin%0,760,690,610,380,360,33
Żelazo%0,70,830,730,770,630,53

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1392407391411394313
KadmCd mg*kg-10,120,20,10,090,09<0,50
MiedźCu mg*kg-15,75,85,35,66,14,06
ChromCr mg*kg-19,58,06,96,57,213,1
NikielNi mg*kg-15,56,35,36,26,19,81
OłówPb mg*kg-18,410,49,79,28,67,97
CynkZn mg*kg-128,727,326,329,026,926,5
KobaltCo mg*kg-12,673,013,63,163,214,46
WanadV mg*kg-110,013,310,49,49,617,1
LitLi mg*kg-16,26,34,73,54,010,2
BerylBe mg*kg-10,30,30,20,210,22<2,00
BarBa mg*kg-138,336,733,931,427,734,3
StrontSr mg*kg-19,67,76,64,54,810
LantanLa mg*kg-112,310,910,29,88,916,01
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,792,9

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1122,0121,068,0102,899,8<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,4<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,2<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,7<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1744626741754711747
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,136,55,37,26,2314,7727272
Zasoleniemg KCl*100g-110,617,213,919,016,4539