Punkt: 369

Miejscowość: Niedziałki
Gmina: Rytwiany
Województwo: świętokrzyskie; Powiat: staszowski

Kompleks: 7 (żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: VI

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %868785828365
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %7568921
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %78910814
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.878779
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.111117
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %322224

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,45,86,27,16,67,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,24,55,06,35,77,6
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,2

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%0,841,030,720,760,620,78
Węgiel organiczny%0,480,60,520,440,36<0,50
Azot ogólny%0,070,0840,0610,0430,040,06
Stosunek C/N6,87,16,910,29,04,17

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,02,81,731,131,21,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-11,121,330,11n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,841,150,02n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-10,621,011,662,21,1523,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,110,170,610,570,141
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,020,080,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,190,130,330,230,680,25
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-10,951,342,623,081,9824,85
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-13,954,144,354,213,1845,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%24,0532,3760,2373,1362,2854,86

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-19,29,510,913,47,710
Potas przyswajalnymg K2O*100g-15,94,313,38,47,86,1
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,23,36,37,77,69,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,371,250,970,810,581,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,152,1
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0020,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0320,030,0360,0270,020,048
Wapń%0,020,050,070,050,040,13
Magnez%0,050,050,040,040,040,11
Potas%0,060,050,070,040,050,12
Sód%0,0030,0030,0040,0030,0050,004
Siarka%0,0120,0130,0120,0080,0080,005
Glin%0,30,30,320,150,180,57
Żelazo%0,310,450,370,40,280,74

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1196163191231282224
KadmCd mg*kg-10,080,120,080,110,06<0,50
MiedźCu mg*kg-13,34,03,94,13,7<2,00
ChromCr mg*kg-13,55,04,53,23,33,41
NikielNi mg*kg-12,82,83,33,43,12,74
OłówPb mg*kg-19,17,77,77,86,25,85
CynkZn mg*kg-116,320,016,917,314,311,2
KobaltCo mg*kg-11,311,21,41,831,741,72
WanadV mg*kg-15,46,17,03,94,13,82
LitLi mg*kg-12,93,04,11,82,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,10,130,070,10,1<2,00
BarBa mg*kg-117,121,823,715,721,914,4
StrontSr mg*kg-13,65,93,32,02,8<10,00
LantanLa mg*kg-13,64,13,73,43,73,72
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,0<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,231,14

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-175,0123,080,074,067,5<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-121822626325615115
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,524,06,44,112,858,33
Zasoleniemg KCl*100g-19,310,617,010,857,5222