Punkt: 367

Miejscowość: Rzędów
Gmina: Tuczępy
Województwo: świętokrzyskie; Powiat: buski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %646767666451
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %212018192428
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %151315151221
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.747463
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.252433
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %643124

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,06,45,66,25,25
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH3,65,34,55,04,34,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,241,21,481,020,951,41
Węgiel organiczny%0,720,70,860,590,550,82
Azot ogólny%0,060,0540,0690,0580,10,09
Stosunek C/N12,013,012,510,25,59,11

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,681,082,932,12,634,3
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-11,330,140,380,120,681,53
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-11,050,030,070,050,40,19
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-10,871,681,982,020,721
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,160,180,250,20,210,24
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,030,060,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,270,360,220,230,38
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,292,162,622,491,181,62
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-14,973,245,554,593,816,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%25,9666,6747,2154,2531,0226,13

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-17,78,611,67,96,55,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-15,88,012,68,58,010,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,62,03,02,32,742,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,631,451,380,850,75<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8323,5
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,2625,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0460,0550,0480,0330,030,045
Wapń%0,030,050,060,050,030,25
Magnez%0,060,040,030,040,030,09
Potas%0,090,060,050,050,040,1
Sód%0,0050,0030,0030,0040,0030,004
Siarka%0,0160,0180,0160,0110,0120,008
Glin%0,390,260,210,20,180,6
Żelazo%0,440,320,410,330,310,72

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1267232267216231294
KadmCd mg*kg-10,190,110,170,10,11<0,50
MiedźCu mg*kg-14,43,53,64,15,38,61
ChromCr mg*kg-15,54,85,73,83,89,51
NikielNi mg*kg-14,02,82,73,03,06,36
OłówPb mg*kg-19,911,310,010,710,3104
CynkZn mg*kg-116,017,217,120,118,030,6
KobaltCo mg*kg-12,132,01,762,181,973,87
WanadV mg*kg-16,06,75,45,44,812,3
LitLi mg*kg-14,13,32,62,01,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,220,180,140,170,12<2,00
BarBa mg*kg-129,828,428,028,724,341,8
StrontSr mg*kg-15,25,65,14,33,7<10,00
LantanLa mg*kg-17,17,68,26,45,97,55
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,010,115
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,663,43

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1103,0411,0183,0323,1139,664
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,6<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,837
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,2<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,7<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,4<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,5<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,927
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,0<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,021n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1381265299354134354
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,033,79,03,835,013,79
Zasoleniemg KCl*100g-18,09,823,810,1113,2310