Punkt: 365

Miejscowość: Szczucin
Gmina: Szczucin
Województwo: małopolskie; Powiat: dąbrowski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Fb (mady brunatne); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %484648161561
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %151515191924
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %373937656615
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.232275
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.555319
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %10131122256

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,06,65,86,66,26,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,85,24,65,55,25,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,05

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,282,21,932,882,655,21
Węgiel organiczny%1,321,281,121,671,533,02
Azot ogólny%0,1340,1470,1170,1830,20,1
Stosunek C/N9,98,79,69,17,730,2

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,62,853,333,153,452,6
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,350,250,24n.o.0,40,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,240,110,15n.o.0,26<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-18,619,488,3612,5714,4711,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,572,061,494,490,383,63
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,020,10,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,360,50,390,65,390,44
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-110,612,110,2617,7720,2915,97
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-114,214,9513,5920,9223,7417
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%74,6580,9475,584,9485,4793,94

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-19,116,910,311,39,37
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,419,215,317,714,86,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-115,618,616,026,524,016,6
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,632,52,131,210,762,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,42,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,8624,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,080,0750,0880,1130,090,041
Wapń%0,20,280,20,330,460,19
Magnez%0,290,290,220,430,530,13
Potas%0,190,20,190,260,220,13
Sód%0,0070,0090,0130,0080,0070,005
Siarka%0,0270,0290,0230,0210,0230,023
Glin%1,361,341,161,451,670,71
Żelazo%1,391,581,532,733,160,8

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1505552457110013601131
KadmCd mg*kg-10,450,550,520,40,40,52
MiedźCu mg*kg-114,514,615,220,029,720,4
ChromCr mg*kg-118,020,517,031,636,136,2
NikielNi mg*kg-126,329,725,638,352,340,8
OłówPb mg*kg-124,924,027,025,130,425,3
CynkZn mg*kg-166,778,365,899,1119,090,2
KobaltCo mg*kg-15,876,967,0210,5614,5211
WanadV mg*kg-139,033,333,535,937,937,8
LitLi mg*kg-115,818,518,521,327,432,5
BerylBe mg*kg-10,470,560,370,831,28<2,00
BarBa mg*kg-189,794,297,6104,9130,9143
StrontSr mg*kg-120,026,817,916,421,024,2
LantanLa mg*kg-18,28,49,59,711,116,84
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,06<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,497,94

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1154,0333,0234,0382,9268,1194
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,851
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,433
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,7<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,9<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,532
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,926
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,740
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,8<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,244

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,031n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1552536488805962725
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,288,79,14,455,974,92
Zasoleniemg KCl*100g-113,923,024,111,7415,7613