Punkt: 363

Miejscowość: Biała
Gmina: Tarnów
Województwo: małopolskie; Powiat: tarnowski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: Fb (mady brunatne); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %464444414520
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %272627312955
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %273029282625
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.535728
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.403662
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %1212117710

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH4,85,35,05,35,07,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH3,94,13,84,24,16,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,09

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,11,891,81,521,732,34
Węgiel organiczny%1,221,11,040,881,011,36
Azot ogólny%0,1040,110,1210,0960,110,123
Stosunek C/N11,710,08,69,29,211,06

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-16,386,06,755,15,180,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-13,223,363,621,821,650,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-12,833,013,251,561,280,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,621,871,141,771,510,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,340,30,250,260,343,15
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,080,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,340,230,320,440,350,22
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,332,461,722,562,1913,77
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,718,468,477,667,3724
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%26,7529,0820,3133,429,7457,38

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-14,63,65,05,314,86,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-111,48,514,814,216,99,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,62,92,53,24,328,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,130,981,381,091,142,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,512,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0436,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0450,0460,0620,0490,060,046
Wapń%0,050,040,040,060,070,18
Magnez%0,170,130,110,130,160,12
Potas%0,120,10,120,080,110,16
Sód%0,0070,0090,010,0040,0090,006
Siarka%0,0270,0240,020,020,0160,021
Glin%1,00,870,950,830,760,44
Żelazo%1,01,131,131,131,220,66

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1342376337431448539
KadmCd mg*kg-10,270,230,260,210,2<0,50
MiedźCu mg*kg-110,210,210,210,214,416,2
ChromCr mg*kg-112,514,813,212,214,123,1
NikielNi mg*kg-112,311,811,910,612,330,4
OłówPb mg*kg-121,619,918,321,028,515
CynkZn mg*kg-141,740,038,644,749,962,7
KobaltCo mg*kg-14,534,535,034,865,478,21
WanadV mg*kg-131,330,728,316,319,023,8
LitLi mg*kg-111,111,99,77,89,316,1
BerylBe mg*kg-10,40,470,370,40,6<2,00
BarBa mg*kg-151,751,044,945,950,562,9
StrontSr mg*kg-16,95,04,94,05,611,8
LantanLa mg*kg-110,58,29,09,39,514,17
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,625,42

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1203,0395,0317,0622,0342,1<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,2<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.45,7<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,2<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,5<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,1<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,6<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,6<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.49,8<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,4<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,163n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,008n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1590531566594692690
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,745,58,14,486,8512,12
Zasoleniemg KCl*100g-120,414,521,311,8418,0832