Punkt: 361

Miejscowość: Wola Kopcowa
Gmina: Masłów
Województwo: świętokrzyskie; Powiat: kielecki

* Punkt badawczy 361 został przeniesiony w roku 2015 i 2020 – zmiana sposobu zagospodarowania terenu w miejscu poboru

Kompleks: 2z (użytki zielone średnie); Typ: A (gleby bielicowe); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %595656576450
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %202423262226
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %212021171424
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.677161
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.302835
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %543314

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,05,14,85,54,55,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH3,73,73,54,13,44,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,01

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,781,961,451,221,083,24
Węgiel organiczny%1,031,140,840,710,631,88
Azot ogólny%0,0820,0810,070,060,080,09
Stosunek C/N12,614,112,011,87,920,89

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,84,684,733,753,93,6
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-11,631,771,731,351,00,88
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-11,381,511,341,170,720,1
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,120,950,860,990,571,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,160,140,180,080,150,3
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,030,030,070,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,210,230,240,150,180,19
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,551,351,311,290,931,79
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,356,036,045,044,836,8
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%24,4122,3921,6925,5719,226,32

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,95,65,24,68,96
Potas przyswajalnymg K2O*100g-16,76,87,45,06,95,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,61,62,00,961,963
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,51,81,631,10,492,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,292,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,6127,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0580,0680,0510,030,040,037
Wapń%0,030,040,030,020,020,19
Magnez%0,050,050,030,030,030,11
Potas%0,060,060,050,030,030,08
Sód%0,0020,0040,0040,0020,0020,003
Siarka%0,0180,0180,0170,0120,0120,008
Glin%0,570,510,410,240,310,67
Żelazo%0,530,490,430,470,390,84

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1333357329192323695
KadmCd mg*kg-10,250,190,160,120,12<0,50
MiedźCu mg*kg-14,24,53,53,33,23,81
ChromCr mg*kg-15,25,33,94,24,58,01
NikielNi mg*kg-13,73,23,72,52,64,39
OłówPb mg*kg-118,519,318,717,812,116,7
CynkZn mg*kg-125,726,021,222,120,427,7
KobaltCo mg*kg-12,082,212,11,932,183,97
WanadV mg*kg-118,316,719,16,46,812
LitLi mg*kg-14,74,14,21,62,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,130,170,170,10,11<2,00
BarBa mg*kg-133,034,729,921,426,137,6
StrontSr mg*kg-15,14,83,82,23,0<10,00
LantanLa mg*kg-18,68,66,95,86,16,66
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,13,33

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1262,0274,0204,0175,3109,1<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,1<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,0<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,7<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,6<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,5<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,7<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,5<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,074n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1368356367399125333
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,22,14,03,193,553,79
Zasoleniemg KCl*100g-18,45,510,68,419,3710