Punkt: 359

Miejscowość: Dyminy
Gmina: Morawica
Województwo: świętokrzyskie; Powiat: kielecki

* Punkt badawczy 359 został przeniesiony w roku 2015 i 2020 - zmiana sposobu zagospodarowania terenu (nowe osiedle zabudowy jednorodzinnej i droga)

Kompleks: 8 (zbożowo-pastewny mocny); Typ: A (gleby bielicowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %413941313847
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %343331394136
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %252828302117
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.435159
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.504837
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %876714

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,66,76,96,25,97,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,55,65,35,25,16,6
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,541,671,341,552,133,19
Węgiel organiczny%0,890,970,780,91,241,85
Azot ogólny%0,0780,0860,0690,0850,150,12
Stosunek C/N11,411,311,310,68,215,42

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,431,51,652,553,01,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,180,280,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,060,1<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,364,994,734,072,745,2
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,480,370,480,40,532,03
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,030,020,070,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,530,420,50,40,770,17
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,435,815,734,954,087,4
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,867,317,387,57,0811,8
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%81,8179,4877,6465,9857,6162,71

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-114,510,68,31,813,21,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-120,916,917,517,325,95,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,74,45,04,58,419,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,01,250,891,151,26<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,794,5
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,7433,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0350,040,0380,0270,040,047
Wapń%0,150,130,130,090,11,55
Magnez%0,10,080,10,060,060,76
Potas%0,170,130,160,080,080,27
Sód%0,0050,0040,0060,0020,0050,012
Siarka%0,0180,0180,0160,0130,0230,014
Glin%0,850,720,770,450,462,32
Żelazo%0,970,841,010,830,583,57

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1435460420461410588
KadmCd mg*kg-10,40,350,430,210,370,64
MiedźCu mg*kg-14,74,54,34,34,65,59
ChromCr mg*kg-19,29,78,68,17,49,67
NikielNi mg*kg-16,85,56,36,14,67,77
OłówPb mg*kg-114,516,013,315,822,436,5
CynkZn mg*kg-133,336,731,632,239,665
KobaltCo mg*kg-13,654,274,924,123,524,13
WanadV mg*kg-118,315,316,412,810,613,6
LitLi mg*kg-15,96,05,73,54,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,330,370,370,340,27<2,00
BarBa mg*kg-182,783,774,581,762,664,9
StrontSr mg*kg-19,57,66,34,55,8<10,00
LantanLa mg*kg-110,811,49,59,57,97,64
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,025,61

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1249,0399,0193,0213,0160,885
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,631
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.54,4<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,832
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,3<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,928
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,026
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,727

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,016n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1529499435486666438
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-19,257,510,15,097,583,79
Zasoleniemg KCl*100g-124,419,526,613,4220,0110