Punkt: 357

Miejscowość: Olszówka Nowa
Gmina: Wodzisław
Województwo: świętokrzyskie; Powiat: jędrzejowski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %514945484665
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %262631272922
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %232524252513
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.575879
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.393519
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %675472

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,46,86,97,26,26,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,45,35,26,35,45,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,591,881,521,531,383,83
Węgiel organiczny%0,921,090,880,890,82,22
Azot ogólny%0,0880,0770,0940,090,10,1
Stosunek C/N10,514,19,49,98,022,2

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,772,832,81,351,952,3
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,230,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,070,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,616,495,365,614,696,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,680,710,580,580,240,63
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,030,030,070,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,210,250,410,250,750,2
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,567,486,386,515,717,23
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,3310,319,187,867,669,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%70,3172,5569,582,8274,5476,11

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,45,815,514,612,512,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-15,87,616,610,510,77,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,28,06,77,17,45,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,51,681,130,880,724,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,682,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5443,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0290,0280,0480,0370,030,08
Wapń%0,150,20,180,180,150,1
Magnez%0,10,090,070,060,090,15
Potas%0,110,10,10,090,110,09
Sód%0,0050,0040,0080,0030,0050,004
Siarka%0,0190,0140,0190,0150,0150,012
Glin%0,690,650,510,380,550,71
Żelazo%0,640,640,60,640,690,31

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1380387411369282416
KadmCd mg*kg-10,470,610,460,440,31<0,50
MiedźCu mg*kg-15,28,35,14,96,211,4
ChromCr mg*kg-18,710,29,37,79,510,2
NikielNi mg*kg-16,05,95,76,58,010,2
OłówPb mg*kg-117,619,522,019,115,032,2
CynkZn mg*kg-132,535,033,846,038,275,8
KobaltCo mg*kg-13,644,013,864,033,82,14
WanadV mg*kg-118,320,018,510,813,111,7
LitLi mg*kg-14,35,04,02,64,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,330,270,290,31<2,00
BarBa mg*kg-118,323,520,330,133,887,7
StrontSr mg*kg-19,29,58,18,38,8<10,00
LantanLa mg*kg-110,511,18,78,38,318,4
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,464,48

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1149,0182,0264,0168,4117,1195
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,648
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,229
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,8<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,533
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,1<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,033
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,627
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,325
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,5<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1436488545477473684
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-19,347,49,36,435,1610,61
Zasoleniemg KCl*100g-124,719,524,616,9913,6228