Punkt: 351

Miejscowość: Czajowice
Gmina: Wielka Wieś
Województwo: małopolskie; Powiat: krakowski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %9646640
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %485454485037
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %434042464423
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.141350
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.818347
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %664543

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,97,76,26,26,07,3
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,76,85,25,15,26,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,05

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,42,682,492,382,266,22
Węgiel organiczny%1,391,551,441,381,313,61
Azot ogólny%0,1550,1580,1460,1380,140,14
Stosunek C/N9,09,89,910,09,425,79

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,51,432,933,983,231,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,470,0n.o.0,230,320,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,240,0n.o.0,110,14<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,1110,736,834,765,9110,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,480,810,490,490,221
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,020,090,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,370,160,150,690,47
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,8812,017,55,486,8411,77
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-110,3813,4410,439,4610,0725,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%56,6589,3671,9157,9267,9346,34

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-13,89,44,45,18,514,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-14,510,66,04,811,314,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,310,19,26,26,38,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,751,630,880,791,02<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,292,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,0335,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0950,0840,0830,0740,070,079
Wapń%0,160,370,210,150,230,32
Magnez%0,150,170,130,140,190,26
Potas%0,120,130,170,10,150,2
Sód%0,0090,0070,0150,0030,010,008
Siarka%0,0310,030,0270,030,0220,018
Glin%1,351,081,110,781,291,18
Żelazo%1,11,061,121,091,311,68

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1775717770815908714
KadmCd mg*kg-11,431,371,281,161,051,16
MiedźCu mg*kg-18,010,19,48,611,310,4
ChromCr mg*kg-112,314,213,711,418,316,9
NikielNi mg*kg-110,29,610,59,814,712,8
OłówPb mg*kg-157,661,157,652,249,948,7
CynkZn mg*kg-196,798,393,4105,1138,9112
KobaltCo mg*kg-15,335,554,795,717,286,46
WanadV mg*kg-123,326,726,315,323,922,1
LitLi mg*kg-18,38,37,95,310,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,430,470,40,480,73<2,00
BarBa mg*kg-163,065,075,867,478,672,4
StrontSr mg*kg-112,410,214,25,810,012
LantanLa mg*kg-117,816,417,712,216,415,93
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,585,99

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1136,0250,0238,0644,5211,464
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,236
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,5<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,6<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,5<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,128
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,1<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,3<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,011n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1817782791813527619
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-16,929,98,15,027,797,58
Zasoleniemg KCl*100g-118,326,121,313,2420,5720