Punkt: 35

Miejscowość: Kożuchy Wielkie
Gmina: Giżycko
Województwo: warmińsko-mazurskie; Powiat: giżycki

Kompleks: 3 (pszenny wadliwy); Typ: B (gleby brunatne właściwe); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gl (glina lekka)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %474548435441
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %222523262135
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %313029312524
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.596551
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.292841
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %1415121278

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,27,47,28,17,37,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,46,56,07,57,07,1
Węglany (CaCO3)%3,544,293,1510,814,590,85

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,181,150,960,91,761,71
Węgiel organiczny%0,680,670,560,521,020,99
Azot ogólny%0,070,090,0660,0580,110,12
Stosunek C/N9,77,48,59,09,08,25

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,520,381,130,60,90,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-137,3238,9738,439,6721,4713,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,120,830,861,679,051,15
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,260,160,130,190,08<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,750,490,430,350,810,24
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-139,4540,4539,8511,8731,4115,19
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-139,9740,8340,9812,4732,5428,1
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%98,799,0797,2495,1996,5354,06

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-14,06,412,542,75,45,3
Potas przyswajalnymg K2O*100g-111,29,617,29,034,35,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-17,46,58,913,79,310
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,371,381,081,091,282,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,92,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,9344,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0320,0360,0660,10,050,066
Wapń%1,51,631,40,660,10,23
Magnez%0,530,510,470,660,140,26
Potas%0,380,30,30,160,110,14
Sód%0,0180,0170,010,0050,0050,009
Siarka%0,0150,020,0190,0160,0160,021
Glin%1,391,171,030,60,511,48
Żelazo%1,421,51,131,150,71,53

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1287317272280266232
KadmCd mg*kg-10,190,150,140,080,08<0,50
MiedźCu mg*kg-111,210,510,611,95,04,83
ChromCr mg*kg-117,817,718,412,48,916,7
NikielNi mg*kg-113,010,59,312,26,710,9
OłówPb mg*kg-18,57,610,07,97,510,8
CynkZn mg*kg-129,330,234,848,125,729
KobaltCo mg*kg-12,723,933,964,33,724,68
WanadV mg*kg-133,340,039,516,212,020,4
LitLi mg*kg-110,810,48,26,65,210,4
BerylBe mg*kg-10,570,60,50,390,28<2,00
BarBa mg*kg-150,346,744,033,526,451,9
StrontSr mg*kg-121,421,923,028,84,312,2
LantanLa mg*kg-116,216,513,112,17,716,25
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,383,79

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1141,0141,0135,0138,3132,7<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,9<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,3<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,9<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,7<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,7<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,3<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,4<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,005n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1695654719691448592
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-114,6211,612,816,869,6817,0454545
Zasoleniemg KCl*100g-137,630,633,744,5125,5645