Punkt: 349

Miejscowość: Grojec
Gmina: Alwernia
Województwo: małopolskie; Powiat: chrzanowski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gsp (glina średnia pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %9575321
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %565856586039
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %353737373740
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.171428
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.777960
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %5856712

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,46,56,26,55,46,3
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,45,25,45,44,35,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,05

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,232,221,961,661,452,67
Węgiel organiczny%1,291,291,140,960,841,55
Azot ogólny%0,1530,1360,1240,0940,10,11
Stosunek C/N8,49,59,210,28,414,09

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,622,972,43,083,63,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,250,630,18
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,140,42<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-16,746,746,516,074,697,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,991,010,982,180,321,5
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,010,050,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,720,610,510,491,350,34
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-18,518,428,018,786,49,24
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-111,1311,3910,4111,8610,013,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%76,4673,9276,9574,0364,0168,44

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-115,711,212,812,48,46,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-125,822,123,417,316,68,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-110,810,111,820,712,613,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,751,631,451,10,646,6
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,484,8
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0033,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0710,0680,0690,0540,050,046
Wapń%0,20,170,190,190,130,18
Magnez%0,140,170,120,180,170,05
Potas%0,150,180,180,140,130,04
Sód%0,010,010,0140,0110,0050,003
Siarka%0,0390,0350,0280,020,0160,017
Glin%1,181,231,151,031,00,27
Żelazo%1,011,211,141,461,250,4

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1672593615346334370
KadmCd mg*kg-11,911,891,471,040,941,4
MiedźCu mg*kg-18,08,77,48,09,56,5
ChromCr mg*kg-113,515,316,616,816,820,4
NikielNi mg*kg-18,29,710,412,212,612,9
OłówPb mg*kg-138,836,739,736,932,232,5
CynkZn mg*kg-1111,7113,3116,0106,399,8105
KobaltCo mg*kg-15,24,794,45,455,655,87
WanadV mg*kg-117,318,325,420,521,625,3
LitLi mg*kg-17,18,86,87,17,811,1
BerylBe mg*kg-10,430,50,370,570,67<2,00
BarBa mg*kg-165,765,759,361,952,364,9
StrontSr mg*kg-113,211,710,38,78,412,8
LantanLa mg*kg-118,714,415,615,813,921,7
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,035,93

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1294,0232,0455,0324,1274,095
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,932
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,9<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,8<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,4<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,3<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,3<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,325
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,8<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,4<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,338

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,054n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1871734693778515560
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-113,4914,511,15,635,447,2
Zasoleniemg KCl*100g-135,638,329,214,8714,3619