Punkt: 347

Miejscowość: Oświęcim
Gmina: Oświęcim
Województwo: małopolskie; Powiat: oświęcimski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pg ()
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %424143282527
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %333636414644
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %252321312929
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.463936
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.495660
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %643554

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,26,66,66,86,66,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,15,45,65,95,86,3
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,1

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,782,672,52,472,283,54
Węgiel organiczny%1,611,551,451,431,322,05
Azot ogólny%0,1170,1320,1010,0960,110,17
Stosunek C/N13,711,714,314,912,012,06

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,471,992,12,11,952
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,180,180,16n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,090,110,09n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,246,085,965,825,948,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,710,710,820,230,321,28
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,010,10,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,360,380,470,421,770,64
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,377,237,266,568,0310,32
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,849,229,368,669,9817
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%72,0678,4277,5675,7580,4760,71

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,013,520,720,634,421,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,511,821,314,918,026,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-17,66,910,021,716,312,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,631,431,251,280,922,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,932,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9530,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0740,0810,1080,0640,080,063
Wapń%0,180,180,220,180,220,32
Magnez%0,190,140,110,230,220,81
Potas%0,140,160,120,140,140,23
Sód%0,0080,0080,010,010,0060,007
Siarka%0,0220,0270,0290,0270,020,017
Glin%1,150,870,810,840,92,45
Żelazo%1,020,90,961,471,343,5

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1280282263411368421
KadmCd mg*kg-10,990,880,770,440,420,72
MiedźCu mg*kg-115,013,815,114,016,419,4
ChromCr mg*kg-114,814,515,915,816,421,1
NikielNi mg*kg-110,39,411,122,120,123,2
OłówPb mg*kg-143,544,341,323,325,430,1
CynkZn mg*kg-167,361,772,092,0115,5130
KobaltCo mg*kg-13,724,044,666,646,527,52
WanadV mg*kg-126,726,721,017,919,424,6
LitLi mg*kg-19,58,86,313,012,413,9
BerylBe mg*kg-10,370,40,330,540,69<2,00
BarBa mg*kg-1106,091,787,086,474,0115
StrontSr mg*kg-114,416,411,612,816,725,5
LantanLa mg*kg-112,510,49,99,911,011,34
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,110,15
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,696

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-11194,01073,01204,04903,38352,95923
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.502,3340
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.114,897
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1738,41150
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.686,2662
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.737,8640
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.713,2638
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.148,0630
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.369,8374
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1506,4980
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1053,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.343,5558
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.84,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.466,3484

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,019n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,012n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1524613599681804518
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-16,056,76,95,845,923,79
Zasoleniemg KCl*100g-116,017,618,315,4215,6310