Punkt: 345

Miejscowość: Kromołów
Gmina: Zawiercie
Województwo: śląskie; Powiat: zawierciański

Kompleks: 3 (pszenny wadliwy); Typ: Gb (rędziny brunatne); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %697067656966
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %101110121520
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %211923231614
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.697780
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.221716
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %686964

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,17,37,27,77,37,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,56,86,67,17,16,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.0,240,160,250,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,011,991,872,11,72,4
Węgiel organiczny%1,171,151,081,220,991,39
Azot ogólny%0,090,1040,0840,1170,090,17
Stosunek C/N13,011,012,910,410,98,18

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,980,91,131,131,051,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-19,088,989,9710,059,118,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,480,380,490,550,340,57
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,080,060,10,050,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,540,450,320,680,240,96
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-110,189,8710,8811,329,7210,43
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-111,1610,7712,0112,4510,7716,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%91,2291,6490,5990,9390,2562,83

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-138,033,520,215,317,615,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-117,914,214,222,415,539,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,63,34,94,42,765,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,750,750,50,711,08<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,4334
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,3728,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0610,0730,0680,0420,040,047
Wapń%0,270,280,280,260,280,16
Magnez%0,10,090,070,060,050,16
Potas%0,120,130,120,130,070,13
Sód%0,0050,0060,0060,0050,0020,004
Siarka%0,0280,0240,0260,020,0190,017
Glin%1,010,980,890,650,440,57
Żelazo%0,840,830,720,880,650,88

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1363363366352317475
KadmCd mg*kg-12,222,41,991,181,212,45
MiedźCu mg*kg-18,39,59,29,07,410,6
ChromCr mg*kg-111,012,811,310,07,914,7
NikielNi mg*kg-112,213,615,014,511,917,1
OłówPb mg*kg-140,448,549,245,949,456,6
CynkZn mg*kg-1160,0170,3167,9176,9142,0195
KobaltCo mg*kg-14,225,094,894,624,185,87
WanadV mg*kg-118,316,717,514,011,118,1
LitLi mg*kg-17,78,35,44,92,8<10,00
BerylBe mg*kg-10,470,570,530,50,41<2,00
BarBa mg*kg-142,744,740,225,023,753,9
StrontSr mg*kg-111,812,510,04,34,0<10,00
LantanLa mg*kg-113,315,611,38,56,58,56
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,080,109
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,95,77

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1784,0646,01017,0622,4727,0775
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.62,461
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.128,3160
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.63,685
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.56,069
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,476
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,982
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,555
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.104,9128
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.94,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,671
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.54,970

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,014n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1699610589321518288
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-112,815,513,510,886,185,68
Zasoleniemg KCl*100g-133,840,935,728,7216,3215