Punkt: 343

Miejscowość: Sulików
Gmina: Siewierz
Województwo: śląskie; Powiat: będziński

* Punkt badawczy 343 znalazł się w obrębie sztucznego zbiornika wód powierzchniowych i został przeniesiony o 730 m

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Gc (rędziny czarnoziemne); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gp (glina piaszczysta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %858281666956
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %789141921
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %81010201223
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.727969
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.251822
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %122339

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,47,87,48,07,37,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,77,06,67,36,97,1
Węglany (CaCO3)%0,450,381,236,576,470,77

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,681,621,592,533,031,88
Węgiel organiczny%0,970,940,921,471,751,09
Azot ogólny%0,0980,1020,0890,1120,150,03
Stosunek C/N9,99,29,313,111,736,33

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,980,90,980,751,050,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,696,196,547,077,924,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,271,311,544,690,53,47
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,050,030,030,080,06<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,340,230,290,817,080,16
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-17,357,768,412,6425,568,33
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,338,669,3813,3926,6150,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%88,2489,6189,5594,496,0516,56

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-156,550,042,510,87,2<1,00
Potas przyswajalnymg K2O*100g-112,89,712,121,320,22,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-116,015,815,133,831,519,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,50,750,630,731,02,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,53,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,005,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0680,080,090,0480,050,064
Wapń%0,470,460,470,911,340,09
Magnez%0,140,150,230,910,780,24
Potas%0,080,060,080,080,060,12
Sód%0,0060,0040,0080,0030,0040,006
Siarka%0,0190,020,0190,0220,0270,054
Glin%0,480,450,460,550,461,3
Żelazo%0,780,710,711,291,232,05

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-165267880312421041496
KadmCd mg*kg-15,155,24,9510,4410,859,48
MiedźCu mg*kg-17,37,57,47,77,24,24
ChromCr mg*kg-16,87,56,511,010,18,74
NikielNi mg*kg-15,24,85,38,27,46,32
OłówPb mg*kg-11050,01073,31033,4965,1856,62100
CynkZn mg*kg-1253,0318,3284,81626,71458,8281
KobaltCo mg*kg-13,332,862,263,483,092,34
WanadV mg*kg-19,310,812,519,818,414,9
LitLi mg*kg-12,93,22,33,63,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,270,30,330,490,46<2,00
BarBa mg*kg-171,372,085,358,445,329,1
StrontSr mg*kg-112,210,29,28,27,614
LantanLa mg*kg-16,05,65,15,95,47,91
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,11<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,355,09

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1454,0203,0558,0461,0481,9<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,3<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.71,1<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,3<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.39,6<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.58,9<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.68,2<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,4<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.44,5<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,265n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,004n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1200166174342514238
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-110,3812,49,68,396,92<1,00
Zasoleniemg KCl*100g-127,432,725,322,1418,2710