Punkt: 341

Miejscowość: Myszków-Papiernia
Gmina: Myszków
Województwo: śląskie; Powiat: myszkowski

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %726664636861
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %162121231926
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %121315141313
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.758073
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.241723
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %322134

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,26,47,66,66,07,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,84,96,85,25,36,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.0,28n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,581,781,471,831,662,64
Węgiel organiczny%0,921,030,851,060,971,53
Azot ogólny%0,1020,1090,0910,0840,070,16
Stosunek C/N9,09,49,312,613,89,56

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,472,330,982,852,852,6
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,260,18n.o.0,140,30,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,120,09n.o.0,030,160,07
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,492,6911,013,21,825,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,450,411,210,330,391,3
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,030,090,050,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,30,190,20,160,40,23
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,33,3212,513,742,657,13
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,775,6513,496,595,542,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%57,1958,7692,7456,7748,1816,9

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-14,65,819,87,55,712,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-18,16,69,28,218,14,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,74,87,34,14,213,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,581,681,751,390,553,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,32,8
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0024,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,020,0270,0430,0340,030,06
Wapń%0,060,090,330,070,070,15
Magnez%0,040,050,060,020,030,21
Potas%0,050,050,050,030,040,14
Sód%0,0060,0030,0070,0010,0030,01
Siarka%0,0220,0190,0170,0140,0170,009
Glin%0,440,440,360,250,290,58
Żelazo%0,30,40,380,360,30,91

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-16582938069435
KadmCd mg*kg-10,550,720,810,670,512,04
MiedźCu mg*kg-13,34,04,23,73,33,55
ChromCr mg*kg-13,75,35,03,54,110,2
NikielNi mg*kg-13,52,83,32,42,513,5
OłówPb mg*kg-117,318,123,921,915,665,5
CynkZn mg*kg-135,039,739,060,441,5147
KobaltCo mg*kg-10,910,840,80,941,013,02
WanadV mg*kg-16,78,38,85,86,223,3
LitLi mg*kg-13,33,62,31,71,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,170,170,150,11<2,00
BarBa mg*kg-118,018,420,923,222,632,3
StrontSr mg*kg-14,76,27,45,34,916,5
LantanLa mg*kg-15,36,34,94,04,310,3
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,24,47

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1213,0346,0224,0216,7169,9<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,1<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,7<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,2<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,7<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,0<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,7<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,3<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,2<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,2<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,014n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-121228826631082510
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,843,813,63,984,237,2
Zasoleniemg KCl*100g-112,810,036,010,5111,1719