Punkt: 339

Miejscowość: Rudniki
Gmina: Rędziny
Województwo: śląskie; Powiat: częstochowski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %384547444753
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %312827293228
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %312726272119
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.525765
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.464133
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %644222

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,57,77,67,26,97,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH7,17,06,76,56,36,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,040,00,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,332,182,271,711,733,11
Węgiel organiczny%1,351,261,030,991,01,81
Azot ogólny%0,1270,1170,1010,0940,080,1
Stosunek C/N10,610,810,210,512,518,1

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,830,751,051,281,431,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-18,738,118,615,674,576,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,540,290,320,410,40,43
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,060,040,060,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,30,390,580,320,39
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-19,68,769,366,715,367,22
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-110,439,5110,417,996,7913
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%92,0492,1189,9183,9778,9355,54

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,88,016,822,814,519,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-14,410,417,127,123,114,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,03,13,64,64,44,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,01,251,131,580,59<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,092,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8519,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0120,0280,040,0460,040,105
Wapń%0,30,220,210,180,150,17
Magnez%0,10,080,070,070,060,05
Potas%0,070,060,080,060,050,04
Sód%0,0070,0040,0060,0080,0040,003
Siarka%0,0230,0180,0240,0160,0190,014
Glin%0,730,580,650,450,410,47
Żelazo%0,690,610,470,550,530,3

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1338317321534367475
KadmCd mg*kg-10,450,520,530,470,41<0,50
MiedźCu mg*kg-14,23,54,03,93,34,17
ChromCr mg*kg-19,89,28,97,67,410,6
NikielNi mg*kg-16,55,16,06,45,26,57
OłówPb mg*kg-119,916,914,918,716,820,1
CynkZn mg*kg-135,038,339,046,138,044
KobaltCo mg*kg-12,693,023,193,22,633,48
WanadV mg*kg-120,018,318,910,69,113,2
LitLi mg*kg-14,15,05,63,42,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,30,230,260,22<2,00
BarBa mg*kg-142,041,045,844,641,853,3
StrontSr mg*kg-19,29,07,96,65,8<10,00
LantanLa mg*kg-110,010,29,07,46,08,16
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,873,59

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1293,0459,0612,0291,1222,4111
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,7<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,047
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,926
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,9<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,6<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,3<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,638
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,3<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,3<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,119n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1440442464478299407
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-113,0612,214,712,16,393,41
Zasoleniemg KCl*100g-134,532,238,831,9416,87<10,00