Punkt: 337

Miejscowość: Mykanów
Gmina: Mykanów
Województwo: śląskie; Powiat: częstochowski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gsp (glina średnia pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %333334363926
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %323430333526
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %353336312648
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.454833
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.514955
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %7574312

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,26,47,57,26,56,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,05,36,76,25,76,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.1,59n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,891,782,01,621,62,83
Węgiel organiczny%1,11,031,160,940,931,64
Azot ogólny%0,1420,1350,1270,10,080,1
Stosunek C/N7,77,69,19,411,616,4

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,02,651,051,52,11,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,350,2n.o.n.o.n.o.0,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,140,06n.o.n.o.n.o.0,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,874,246,456,643,877,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,440,790,920,70,160,89
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,090,070,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,40,320,340,240,670,17
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,775,417,87,644,738,46
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,778,068,859,146,8314,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%61,3967,1288,1483,5969,2456,78

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,37,08,64,83,112
Potas przyswajalnymg K2O*100g-111,110,012,610,29,47,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,76,44,69,86,910,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,51,81,432,050,832,5
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,991
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3632,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0260,030,0370,0330,030,025
Wapń%0,130,160,280,160,140,03
Magnez%0,140,10,10,080,080,02
Potas%0,120,120,130,070,080,02
Sód%0,010,0080,0090,0060,0060,002
Siarka%0,0220,0180,0250,0160,0240,017
Glin%0,890,690,690,440,620,15
Żelazo%0,750,670,770,80,650,19

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1755738690466394379
KadmCd mg*kg-10,480,60,50,460,67<0,50
MiedźCu mg*kg-14,95,06,05,45,15,14
ChromCr mg*kg-18,39,29,98,010,310,3
NikielNi mg*kg-18,06,69,38,29,48,05
OłówPb mg*kg-118,417,920,518,518,915,9
CynkZn mg*kg-146,545,046,552,067,041,6
KobaltCo mg*kg-13,023,594,544,024,013,56
WanadV mg*kg-120,018,317,911,613,212,2
LitLi mg*kg-16,65,75,32,94,4<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,30,330,370,39<2,00
BarBa mg*kg-115,720,718,035,140,944,3
StrontSr mg*kg-19,78,512,95,67,0<10,00
LantanLa mg*kg-112,812,110,67,69,411,81
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,883,11

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1316,0465,0784,0368,0317,5500
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,336
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.49,793
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,648
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,448
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,065
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,255
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,337
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,773
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,544
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,656

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,033n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,005n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1553661594542459339
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-16,837,69,68,445,0415,15
Zasoleniemg KCl*100g-118,020,125,322,2713,3140