Punkt: 335

Miejscowość: Piekary Śląskie
Gmina: M. Piekary Śląskie
Województwo: śląskie; Powiat: m. Piekary Śląskie

Kompleks: 3 (pszenny wadliwy); Typ: Gb (rędziny brunatne); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gsp (glina średnia pylasta)
PTG 2008: gz (glina zwykła)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %323133293232
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %181920201826
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %505047515042
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.353740
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.474447
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %192018181913

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,47,27,07,77,17,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,66,46,36,86,67,2
Węglany (CaCO3)%13,4611,0410,083,353,390,83

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%3,433,573,893,583,131,86
Węgiel organiczny%1,992,072,262,081,821,08
Azot ogólny%0,1760,1860,1660,1690,160,14
Stosunek C/N11,311,113,612,311,37,71

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,21,321,581,281,51,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-115,3714,7716,2818,4416,2428,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-12,892,592,633,090,261,53
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,130,130,140,150,32<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-11,311,581,361,581,850,77
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-119,719,0720,4123,2618,430,6
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-120,920,3921,9924,5419,950,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%94,2693,5392,8194,7892,4660,47

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-133,227,028,235,835,418
Potas przyswajalnymg K2O*100g-137,839,948,230,844,318,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-123,624,928,620,916,616,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,481,251,693,852
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,672,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,8745,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0940,1050,1160,0980,110,048
Wapń%4,03,883,651,181,330,22
Magnez%1,571,541,560,30,340,15
Potas%0,490,520,590,170,250,16
Sód%0,0280,0210,0150,0090,0110,005
Siarka%0,040,0380,050,040,0430,061
Glin%2,152,172,271,321,350,63
Żelazo%2,392,632,112,572,280,84

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1970110710571076959763
KadmCd mg*kg-180,9190,8781,1657,567,9859,4
MiedźCu mg*kg-125,529,224,824,122,419,6
ChromCr mg*kg-127,529,028,026,324,021,3
NikielNi mg*kg-127,126,027,129,437,524,4
OłówPb mg*kg-1448,3473,3486,5549,5491,4411
CynkZn mg*kg-14916,75012,05957,55805,26668,34610
KobaltCo mg*kg-18,628,47,928,278,166,62
WanadV mg*kg-185,086,787,240,739,735,2
LitLi mg*kg-130,330,628,314,314,216,8
BerylBe mg*kg-11,161,330,961,131,15<2,00
BarBa mg*kg-1170,0188,0165,6116,0101,2144
StrontSr mg*kg-130,928,724,014,815,126,1
LantanLa mg*kg-116,817,315,116,615,115,16
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,130,125
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,6628,2

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-11435,01390,01392,01016,0754,5592
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.62,545
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.118,1104
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.80,142
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.48,933
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.53,543
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,7<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.52,466
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.87,183
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.114,558
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,433
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.64,485

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,003n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1175336308863752643
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-119,8920,418,511,1520,4510,23
Zasoleniemg KCl*100g-152,553,948,929,4553,9927