Punkt: 333

Miejscowość: Mokre
Gmina: Mikołów
Województwo: śląskie; Powiat: mikołowski

Kompleks: 8 (zbożowo-pastewny mocny); Typ: B (gleby brunatne właściwe); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %404333454851
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %222328232429
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %383439322820
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.545563
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.413930
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %1076567

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,87,16,56,75,87,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,26,05,65,65,07,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,06

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%4,434,153,922,412,173,05
Węgiel organiczny%2,552,412,271,41,261,77
Azot ogólny%0,1890,1670,1580,1110,10,16
Stosunek C/N13,514,414,412,612,611,06

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,952,052,72,252,851,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,280,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,12<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-116,9717,9918,536,255,2612
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,770,60,980,560,240,47
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,10,070,070,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,640,420,890,280,560,33
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-118,4819,1120,477,166,0912,8
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-120,4321,1623,179,418,9418,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%90,4690,3188,3576,0868,1268,45

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,47,121,25,13,010,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-119,215,235,911,011,78,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-17,04,916,46,710,94,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,51,751,231,251,143,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,862,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4532,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0630,070,1090,0380,040,158
Wapń%0,510,40,380,170,170,96
Magnez%0,180,140,170,070,080,26
Potas%0,260,20,240,210,120,27
Sód%0,0110,0050,008<0,00080,0060,009
Siarka%0,0410,0390,0340,0190,0240,026
Glin%1,541,861,510,480,741,33
Żelazo%1,321,271,210,920,751,87

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1480511531541458449
KadmCd mg*kg-12,632,732,561,721,41,97
MiedźCu mg*kg-118,214,615,97,47,46,13
ChromCr mg*kg-119,518,716,09,311,613,2
NikielNi mg*kg-113,212,914,08,08,38,85
OłówPb mg*kg-148,145,753,861,942,049,7
CynkZn mg*kg-1196,7208,7189,4149,7128,7147
KobaltCo mg*kg-12,83,313,514,714,464,92
WanadV mg*kg-155,060,051,815,017,119,3
LitLi mg*kg-116,112,910,24,16,010,4
BerylBe mg*kg-10,730,60,560,390,38<2,00
BarBa mg*kg-1115,3116,5111,762,659,177,7
StrontSr mg*kg-119,513,812,38,49,114,6
LantanLa mg*kg-114,312,311,99,49,311,81
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,765,6

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-11340,01209,01803,0877,0446,8575
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,963
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.74,6124
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,460
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,843
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,545
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,156
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,841
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.58,193
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.61,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,244
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,562

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,025n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1685545636685404564
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-118,3420,518,55,16,6710,23
Zasoleniemg KCl*100g-148,454,148,913,4617,6127