Punkt: 33

Miejscowość: Dubliny
Gmina: Korsze
Województwo: warmińsko-mazurskie; Powiat: kętrzyński

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: D (czarne ziemie właściwe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gl (glina lekka)
PTG 2008: gz (glina zwykła)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %202625222748
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %131110182925
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %676365604427
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.324259
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.333731
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %413932352110

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,16,76,58,26,77,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,85,65,57,25,97,3
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.3,48n.o.5

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,42,193,172,764,331,34
Węgiel organiczny%1,391,272,131,62,510,78
Azot ogólny%0,1460,1280,1630,1690,240,19
Stosunek C/N9,59,913,19,510,54,11

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,830,650,830,752,70,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-145,9146,7243,9120,2116,5934,2
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-12,712,632,512,670,822,33
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,360,160,120,110,06<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-11,531,021,161,653,621,1
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-150,5150,5347,724,6421,0937,63
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-151,3451,1848,5325,3923,7947,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%98,3898,7398,2997,0588,6578,56

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-12,75,326,516,912,217,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-124,026,743,232,027,325,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-117,020,031,614,721,913,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,01,051,661,051,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,612,6
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,7434,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0860,0930,1420,0680,060,069
Wapń%2,552,592,731,490,490,29
Magnez%0,670,590,570,550,290,25
Potas%0,890,650,560,380,250,19
Sód%0,0240,0120,0110,0050,0030,008
Siarka%0,0290,0320,0360,0250,0330,046
Glin%3,02,072,621,290,891,46
Żelazo%2,822,512,242,211,671,63

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1442481438419328363
KadmCd mg*kg-10,350,220,20,130,12<0,50
MiedźCu mg*kg-116,717,116,214,314,011,2
ChromCr mg*kg-135,837,837,027,821,036,2
NikielNi mg*kg-125,824,120,025,217,822,3
OłówPb mg*kg-114,914,015,615,111,512,6
CynkZn mg*kg-148,351,752,251,437,342,1
KobaltCo mg*kg-15,098,938,728,766,448,37
WanadV mg*kg-171,761,060,831,926,939,7
LitLi mg*kg-125,223,121,614,610,421,4
BerylBe mg*kg-11,11,050,830,90,72<2,00
BarBa mg*kg-1108,7103,298,667,654,685,9
StrontSr mg*kg-136,734,532,820,117,137,1
LantanLa mg*kg-119,121,616,116,412,722,12
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,365,44

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1559,0630,0857,0413,6225,7469
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,9<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,467
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,439
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,451
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,756
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,144
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,552
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,970
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,334
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,256

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,005n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,003n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-11078971982908645873
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-114,6213,713,014,437,7719,6969696
Zasoleniemg KCl*100g-137,635,634,238,120,5152