Punkt: 329

Miejscowość: Czernica
Gmina: Gaszowice
Województwo: śląskie; Powiat: rybnicki

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %545655576056
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %222121181627
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %242324252417
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.656869
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.302727
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %765554

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,45,95,65,55,66
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,35,24,73,94,75,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,09

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,411,681,272,551,791,53
Węgiel organiczny%0,820,970,741,481,040,89
Azot ogólny%0,080,0870,0580,120,110,16
Stosunek C/N10,211,112,712,39,55,56

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,81,852,785,332,783,3
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.0,321,40,40,14
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.0,141,120,150,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,373,943,373,34,194
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,440,50,860,590,420,72
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,030,070,070,08<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,40,420,560,760,880,91
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,274,894,864,725,585,63
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,076,747,6410,058,3611,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%74,5472,5563,6146,9766,7449,82

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,213,214,97,25,19,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-116,716,523,335,927,444,1
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,86,08,57,99,18,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,121,381,51,191,521,6
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,252,6
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,679,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,060,0730,060,0450,040,099
Wapń%0,130,110,090,10,130,34
Magnez%0,210,210,160,310,290,18
Potas%0,180,160,130,190,180,14
Sód%0,010,0080,0070,0050,0050,007
Siarka%0,0190,0190,0210,0190,020,013
Glin%1,160,980,81,01,010,9
Żelazo%1,21,181,111,751,620,92

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1357383359372336377
KadmCd mg*kg-10,410,470,390,30,27<0,50
MiedźCu mg*kg-16,27,56,27,37,57,95
ChromCr mg*kg-112,212,810,520,221,214,2
NikielNi mg*kg-110,79,710,815,314,810,4
OłówPb mg*kg-110,713,914,317,514,920,2
CynkZn mg*kg-146,745,044,567,458,353,1
KobaltCo mg*kg-12,563,053,846,897,15,3
WanadV mg*kg-131,736,038,823,823,918,5
LitLi mg*kg-114,513,412,014,117,010,5
BerylBe mg*kg-10,80,70,620,850,98<2,00
BarBa mg*kg-178,383,778,871,159,776,6
StrontSr mg*kg-162,761,360,952,255,342,9
LantanLa mg*kg-115,214,611,014,512,512,29
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,83,93

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1379,0506,0555,0585,6502,31451
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.45,3192
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,244
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.78,8332
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.46,6143
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,2130
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,4109
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,9110
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,463
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.63,1254
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.68,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,6100
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,984

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,053n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-197087483012851012744
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,097,06,55,5510,739,85
Zasoleniemg KCl*100g-118,718,517,214,6428,3326