Punkt: 327

Miejscowość: Szymocice
Gmina: Nędza
Województwo: śląskie; Powiat: raciborski

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płp (pył piaszczysty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %686969697041
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %161615172142
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %16151614917
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.808352
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.181546
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %534222

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,66,26,36,37,15,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,65,25,15,06,84,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.0,120,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,291,431,741,962,833,36
Węgiel organiczny%0,750,831,011,141,641,95
Azot ogólny%0,0750,0860,0910,1040,150,16
Stosunek C/N10,09,611,111,010,912,19

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,473,152,92,781,54,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,25n.o.0,72
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,11n.o.0,07
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,872,422,863,026,571,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,290,250,160,530,120,33
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,030,030,080,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,270,320,090,830,09
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,62,973,373,737,592,32
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,076,126,276,519,097,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%59,3148,5353,7557,2883,530,13

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-16,56,48,61,45,53
Potas przyswajalnymg K2O*100g-114,310,414,84,85,63,1
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,32,62,07,110,14,2
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,630,630,630,690,852,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,02,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0034,8

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0540,060,0460,0370,040,047
Wapń%0,080,060,050,070,230,21
Magnez%0,070,050,030,050,070,03
Potas%0,110,080,080,040,040,04
Sód%0,0070,0050,0040,0060,0050,003
Siarka%0,0190,0180,0250,0140,0250,011
Glin%0,630,560,690,320,320,21
Żelazo%0,550,480,460,460,570,21

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1640685610498465475
KadmCd mg*kg-10,330,280,320,260,51<0,50
MiedźCu mg*kg-19,87,66,85,76,95,98
ChromCr mg*kg-17,56,86,95,65,96,78
NikielNi mg*kg-14,84,35,04,04,24,2
OłówPb mg*kg-120,821,223,632,336,331,6
CynkZn mg*kg-141,737,036,161,6131,067,4
KobaltCo mg*kg-12,163,122,392,382,322,41
WanadV mg*kg-115,016,319,19,29,310,3
LitLi mg*kg-14,84,63,72,52,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,230,20,180,2<2,00
BarBa mg*kg-159,057,753,556,550,252,4
StrontSr mg*kg-17,66,77,34,96,5<10,00
LantanLa mg*kg-18,37,26,76,74,75,95
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,357,61

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-11024,0742,0672,0456,0447,5355
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,053
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,039
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.69,468
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,440
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,328
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,633
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,139
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,327
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,6<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.57,354
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.61,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,933
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,333

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,032n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1515502534462833299
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,925,88,94,014,727,2
Zasoleniemg KCl*100g-120,915,323,610,5812,4619