Punkt: 325

Miejscowość: Raszczyce
Gmina: Lyski
Województwo: śląskie; Powiat: rybnicki

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: glp (glina lekka pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %636854616046
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %171624172127
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %201622221927
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.696957
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.272837
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %756436

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,16,55,75,95,16,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,75,14,84,44,35
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,05

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,031,861,791,691,491,5
Węgiel organiczny%1,181,081,040,980,860,86
Azot ogólny%0,10,1040,0910,0920,10,1
Stosunek C/N11,810,411,410,78,68,6

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,983,253,153,453,383
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,530,210,330,350,460,16
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,340,090,150,170,250,11
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,493,873,732,541,723,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,460,580,480,260,470,52
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,030,040,080,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,620,510,480,380,360,23
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,634,994,733,262,624,45
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,618,247,886,716,07,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%53,7760,5660,0348,5943,6561,81

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-115,417,218,66,96,511,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-122,518,420,114,720,26,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,06,54,43,03,85
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,01,250,831,441,124,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,244,7
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,1730,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0350,0430,0510,0490,050,043
Wapń%0,10,090,110,060,070,38
Magnez%0,110,080,070,050,060,23
Potas%0,120,080,090,050,070,21
Sód%0,0070,0040,0060,0020,0060,004
Siarka%0,0290,0230,020,0150,0160,011
Glin%0,730,650,560,350,451,26
Żelazo%0,780,670,660,630,661,31

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1308330354580521496
KadmCd mg*kg-10,450,380,410,350,3<0,50
MiedźCu mg*kg-16,76,08,96,97,24,62
ChromCr mg*kg-19,89,27,96,58,28,28
NikielNi mg*kg-15,75,68,76,26,66,02
OłówPb mg*kg-117,318,120,024,325,027,2
CynkZn mg*kg-140,048,350,245,545,342,7
KobaltCo mg*kg-11,792,212,364,744,844,54
WanadV mg*kg-125,026,724,310,612,212,5
LitLi mg*kg-19,78,110,13,74,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,330,30,30,310,29<2,00
BarBa mg*kg-159,753,760,655,265,264,2
StrontSr mg*kg-113,011,99,25,06,9<10,00
LantanLa mg*kg-113,210,28,17,77,79,85
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,014,38

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1595,0353,0356,0281,2338,9214
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,9<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.53,347
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,128
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,4<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,225
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,7<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,437
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.45,631
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,1<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,646

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,039n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1438434506593666365
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,449,36,44,0710,015,68
Zasoleniemg KCl*100g-119,624,617,010,7426,4315