Punkt: 323

Miejscowość: Grabówka
Gmina: Bierawa
Województwo: opolskie; Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Kompleks: 7 (żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: VI

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %908686878966
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %5774421
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %5779713
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.909181
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.8517
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %121242

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,07,27,45,64,56,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,86,16,24,23,55,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,272,092,392,412,151,5
Węgiel organiczny%1,321,211,191,41,250,87
Azot ogólny%0,0740,0850,0860,0880,080,08
Stosunek C/N17,811,813,815,915,610,88

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,731,231,353,534,981,7
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,951,380,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,771,13<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,374,724,120,840,323,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,760,680,140,070,070,2
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,010,10,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,20,180,090,090,07
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,425,664,451,090,553,77
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,156,895,84,625,536,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%75,882,1576,7223,679,9956,27

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-114,818,010,79,28,918,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-16,45,45,42,32,94
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,66,04,60,820,82,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,630,750,751,160,532,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,362,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,9611,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0850,0720,0690,0530,040,063
Wapń%0,090,220,060,030,020,57
Magnez%0,040,040,020,020,030,53
Potas%0,030,030,020,020,030,26
Sód%0,0050,0050,0020,0030,0050,008
Siarka%0,0210,0180,0220,0170,0170,02
Glin%0,370,360,350,290,311,51
Żelazo%0,440,480,460,440,522,34

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1198218210255262155
KadmCd mg*kg-10,410,330,290,220,23<0,50
MiedźCu mg*kg-16,25,85,65,58,35,66
ChromCr mg*kg-14,35,84,64,35,74,4
NikielNi mg*kg-13,23,24,02,83,82,93
OłówPb mg*kg-119,116,319,723,734,413,8
CynkZn mg*kg-151,748,346,531,732,645
KobaltCo mg*kg-11,491,421,971,411,681,38
WanadV mg*kg-14,03,34,45,67,15,17
LitLi mg*kg-12,82,93,81,72,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,20,130,160,17<2,00
BarBa mg*kg-154,746,349,848,147,747,4
StrontSr mg*kg-19,47,38,23,23,5<10,00
LantanLa mg*kg-13,12,52,92,93,43,98
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,993,79

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-13715,01521,01546,01506,21544,71658
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.75,467
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.221,1251
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.149,9169
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.135,1167
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.150,3237
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,5227
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.111,1153
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.195,5201
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.233,2<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.76,6184
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.141,6229

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,325n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1159190168104354209
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,196,36,43,214,394,17
Zasoleniemg KCl*100g-113,721,021,08,4711,5911