Punkt: 321

Miejscowość: Grodzisko
Gmina: Olesno
Województwo: opolskie; Powiat: oleski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %464349434345
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %283228303432
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %262523272323
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.555655
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.424241
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %544324

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,66,86,16,35,96,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,75,85,15,45,16,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,771,621,661,591,552,49
Węgiel organiczny%1,030,940,960,920,91,45
Azot ogólny%0,1170,1070,0810,0820,110,09
Stosunek C/N8,88,811,811,28,216,11

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,02,783,62,783,151,7
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.0,580,280,390,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.0,280,070,160,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,993,242,682,512,074,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,770,930,251,010,380,6
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,010,150,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,940,690,330,760,460,56
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,764,923,274,432,986,06
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,767,76,877,216,138,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%61,3463,947,661,4448,5771,29

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-117,510,38,514,18,813,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-129,920,313,326,023,519,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-17,710,18,511,14,75,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,882,011,81,80,736,6
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,992,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,2944,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,040,0380,050,0560,050,046
Wapń%0,10,10,060,090,070,19
Magnez%0,10,080,070,070,060,15
Potas%0,090,060,060,060,040,15
Sód%0,0050,0040,0050,0020,0030,004
Siarka%0,0180,0160,020,0150,0160,013
Glin%0,640,60,560,370,330,99
Żelazo%0,640,670,570,610,591,01

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-110339839451054886945
KadmCd mg*kg-10,360,440,380,340,28<0,50
MiedźCu mg*kg-15,25,34,35,45,02,11
ChromCr mg*kg-17,38,08,66,87,38,16
NikielNi mg*kg-15,56,56,06,06,15,77
OłówPb mg*kg-119,919,117,619,039,315,2
CynkZn mg*kg-143,345,038,255,040,043,9
KobaltCo mg*kg-13,363,652,963,383,583,28
WanadV mg*kg-120,018,315,012,513,913,1
LitLi mg*kg-16,45,75,12,72,8<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,270,130,210,2<2,00
BarBa mg*kg-147,355,345,957,146,657,6
StrontSr mg*kg-15,26,24,44,23,6<10,00
LantanLa mg*kg-17,97,17,67,67,110,52
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,433,51

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1364,0297,0304,0474,7442,7260
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.69,857
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.39,828
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,2<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,927
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,132
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,229
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,045
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.59,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,925
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,449

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,077n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1498552464432329402
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-111,248,49,316,476,7812,5
Zasoleniemg KCl*100g-129,722,224,643,4917,933