Punkt: 319

Miejscowość: Gadzowice
Gmina: Głubczyce
Województwo: opolskie; Powiat: głubczycki

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gcp (glina ciężka pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %8856723
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %424048444626
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %505247504751
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.141430
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.808162
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %885658

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,27,47,37,86,87,3
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,36,56,37,06,46,9
Węglany (CaCO3)%0,130,130,080,330,170,06

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,142,212,12,212,23,34
Węgiel organiczny%1,241,281,221,281,281,94
Azot ogólny%0,0980,1080,0880,1330,150,2
Stosunek C/N12,611,813,99,68,59,7

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,281,41,21,22,031,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-112,7213,0812,2312,418,248,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,451,171,271,791,151,37
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,120,10,080,160,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-11,140,981,521,650,961,63
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-115,4315,3315,117,7710,4211,5
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-116,7116,7316,320,9212,4521,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%92,3491,6392,6484,9483,753,74

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-153,050,046,751,746,136
Potas przyswajalnymg K2O*100g-133,740,766,366,865,261,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-114,211,015,114,09,914,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,250,951,241,41<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,02,9
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.66,4448,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0930,1090,10,0830,090,06
Wapń%0,410,390,470,350,320,1
Magnez%0,230,220,20,220,180,08
Potas%0,250,210,220,210,170,08
Sód%0,0090,010,0080,0030,0040,003
Siarka%0,0320,0270,0310,0260,0240,017
Glin%1,41,231,270,870,680,45
Żelazo%1,51,451,481,471,350,54

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1532523493537520588
KadmCd mg*kg-10,60,530,580,30,31<0,50
MiedźCu mg*kg-112,814,011,812,211,112,7
ChromCr mg*kg-115,315,015,515,215,722
NikielNi mg*kg-113,513,812,613,315,416,3
OłówPb mg*kg-119,622,320,024,823,322,7
CynkZn mg*kg-161,760,067,665,865,269,4
KobaltCo mg*kg-17,397,237,826,757,327,88
WanadV mg*kg-128,333,324,921,021,628,3
LitLi mg*kg-114,312,611,36,96,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,60,570,640,480,46<2,00
BarBa mg*kg-181,772,369,274,756,890,7
StrontSr mg*kg-123,226,421,611,810,820,7
LantanLa mg*kg-123,119,914,416,014,420
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,06<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,649,03

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-11821,01017,01836,0726,61047,6773
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,033
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.121,3144
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.178,9188
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.87,470
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.83,155
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.95,952
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,653
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.77,033
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,6<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.143,1140
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.47,849
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.92,842

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,027n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1837852786965989760
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-113,217,213,211,0121,383,79
Zasoleniemg KCl*100g-134,845,435,029,0656,4410