Punkt: 315

Miejscowość: Łosiów
Gmina: Lewin Brzeski
Województwo: opolskie; Powiat: brzeski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gsp (glina średnia pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %221719141315
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %424541354138
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %363840514647
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.242220
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.707372
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %786658

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,27,47,17,46,67
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,46,56,26,66,26,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,33n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,551,731,772,411,911,44
Węgiel organiczny%0,91,01,031,41,110,83
Azot ogólny%0,0670,0820,070,1360,140,13
Stosunek C/N13,412,214,710,37,96,38

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,980,811,281,351,582
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-18,589,117,967,866,048
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,290,390,451,850,851,25
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,050,060,010,180,1<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,510,660,851,321,320,7
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-19,4310,229,2711,228,319,95
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-110,4111,0310,5512,579,8915,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%90,5992,6687,8789,2684,0263,78

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-151,048,553,077,072,932,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-120,324,937,443,443,522,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,24,45,214,812,815,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,150,781,642,113,6
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,232,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.68,235,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0550,0620,0670,1080,080,054
Wapń%0,280,290,330,360,250,21
Magnez%0,130,160,170,180,150,31
Potas%0,150,160,20,160,130,21
Sód%0,0080,0080,010,0060,0060,006
Siarka%0,0250,0260,0210,0180,0260,026
Glin%0,991,110,910,820,641,32
Żelazo%0,871,070,911,181,041,59

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1453486536597582614
KadmCd mg*kg-10,320,40,350,460,39<0,50
MiedźCu mg*kg-17,79,27,615,09,511,5
ChromCr mg*kg-110,712,011,713,313,015,7
NikielNi mg*kg-19,211,09,013,011,812,1
OłówPb mg*kg-115,619,720,035,623,725,3
CynkZn mg*kg-148,354,761,0108,677,380,3
KobaltCo mg*kg-14,995,125,555,495,685,87
WanadV mg*kg-117,016,720,517,918,319,4
LitLi mg*kg-12,93,74,04,85,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,40,470,330,420,39<2,00
BarBa mg*kg-160,763,058,270,058,775,3
StrontSr mg*kg-117,413,513,613,69,9<10,00
LantanLa mg*kg-118,215,415,714,615,019,16
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,267,4

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1188,0185,0484,0992,4430,5290
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.75,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.49,350
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,329
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,625
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,743
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,040
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,930
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.44,340
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.53,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,829
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,144

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,014n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1713745707735673595
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-112,7612,113,210,6623,857,58
Zasoleniemg KCl*100g-133,731,934,728,1362,9620