Punkt: 313

Miejscowość: Wierzbno
Gmina: Domaniów
Województwo: dolnośląskie; Powiat: oławski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: D (czarne ziemie właściwe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %413530434544
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %263033262831
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %333537312725
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.515255
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.464438
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %787347

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,36,65,86,55,96,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,25,54,95,95,15,3
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,422,482,742,622,54,04
Węgiel organiczny%1,41,441,591,521,452,34
Azot ogólny%0,1320,1180,0980,1410,150,19
Stosunek C/N10,612,216,210,89,712,32

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,153,04,283,284,054,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,30,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,090,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-17,488,988,898,155,4410,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,991,10,780,410,561,1
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,10,080,050,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,580,680,970,560,60,58
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-19,1510,8610,729,176,6312,08
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-112,313,8615,012,4510,6819
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%74,3978,3571,4773,6662,0963,58

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-132,840,817,028,624,524,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-117,421,051,617,724,917,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-110,110,88,510,76,110
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,120,951,251,020,893,7
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,352,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,8633,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0710,0820,0810,080,070,084
Wapń%0,320,350,340,350,220,18
Magnez%0,150,140,10,120,080,17
Potas%0,120,150,160,140,10,14
Sód%0,0050,0070,0060,0050,0050,018
Siarka%0,0250,020,0160,030,0240,026
Glin%0,880,950,870,610,381,12
Żelazo%0,951,11,00,960,911,21

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1553623553706601446
KadmCd mg*kg-10,360,350,30,310,26<0,50
MiedźCu mg*kg-115,216,716,515,418,111,6
ChromCr mg*kg-112,014,811,313,612,313,5
NikielNi mg*kg-19,610,89,611,412,210,9
OłówPb mg*kg-115,616,416,017,216,916,2
CynkZn mg*kg-153,356,751,563,467,947
KobaltCo mg*kg-14,375,125,784,645,314,71
WanadV mg*kg-120,023,320,216,714,116,5
LitLi mg*kg-16,58,25,94,35,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,330,430,330,360,48<2,00
BarBa mg*kg-1107,7133,098,2109,1109,291,5
StrontSr mg*kg-114,214,712,311,911,814,4
LantanLa mg*kg-111,110,713,211,99,714,65
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,124,9

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1206,0116,0211,0242,0181,6<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,2<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,4<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,4<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,1<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,9<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,6<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,2<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,3<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,1<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,023n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1560677719564689538
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-16,68,19,96,869,77,58
Zasoleniemg KCl*100g-117,421,426,118,1225,6120