Punkt: 311

Miejscowość: Osina Mała
Gmina: Ziębice
Województwo: dolnośląskie; Powiat: ząbkowicki

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: glp (glina lekka pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %162320192345
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %383430424728
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %464350393027
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.313555
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.655839
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %151212476

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,56,26,97,06,66,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,45,15,86,05,96,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,08n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,551,421,741,621,382,72
Węgiel organiczny%0,890,821,010,940,81,58
Azot ogólny%0,090,070,0720,0830,10,11
Stosunek C/N9,911,714,011,38,014,36

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,33,232,922,11,81,7
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,05
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-16,495,746,056,743,875,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,20,921,42,370,51
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,030,070,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,650,490,521,531,01
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-18,137,417,979,75,927,71
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-111,4310,6410,8911,87,7212,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%71,1369,6473,1982,276,6962,68

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-111,218,112,713,215,123,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-112,423,020,114,825,242,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-110,89,228,521,714,210,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,381,280,950,837,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,362,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,6860,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0530,0610,0540,0490,050,053
Wapń%0,190,140,160,170,162,66
Magnez%0,260,20,210,190,150,04
Potas%0,220,150,220,180,130,03
Sód%0,0080,0070,0090,0110,0060,002
Siarka%0,020,0210,0190,0180,0150,015
Glin%1,571,261,530,890,580,17
Żelazo%1,521,351,561,241,310,17

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1473455471482412251
KadmCd mg*kg-10,310,250,230,230,18<0,50
MiedźCu mg*kg-110,38,712,68,89,54,29
ChromCr mg*kg-113,812,614,515,016,211,5
NikielNi mg*kg-118,412,821,014,315,09,99
OłówPb mg*kg-116,815,515,328,613,611,5
CynkZn mg*kg-136,735,040,240,735,125,1
KobaltCo mg*kg-16,295,766,326,146,464,09
WanadV mg*kg-134,733,341,921,620,714,4
LitLi mg*kg-110,98,811,57,09,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,530,450,690,490,7<2,00
BarBa mg*kg-165,362,370,570,645,437,1
StrontSr mg*kg-112,710,812,89,27,3<10,00
LantanLa mg*kg-116,713,817,215,717,215,54
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,044,53

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1193,0189,0385,0603,4198,1445
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,529
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,570
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,337
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,131
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,440
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,840
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,857
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,139
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,835
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,767

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,005n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1726808838826736494
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,669,812,45,846,3712,88
Zasoleniemg KCl*100g-120,225,932,615,4116,8234