Punkt: 31

Miejscowość: Dzikowo
Gmina: Górowo Iławeckie
Województwo: warmińsko-mazurskie; Powiat: bartoszycki

* Punkt badawczy 31 został przeniesiony w roku 2015 - występowanie zakrzaczeń w miejscu poboru gleby

Kompleks: 3 (pszenny wadliwy); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %474444405048
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %202427252929
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %333229352123
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.566759
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.332733
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %1614121168

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,46,05,66,15,86,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,04,64,44,34,96,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,321,51,391,361,533,44
Węgiel organiczny%0,760,870,810,790,892
Azot ogólny%0,0710,080,0810,0770,10,312
Stosunek C/N10,710,910,010,38,96,41

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,83,833,533,63,151,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-12,140,680,280,740,350,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-11,70,460,120,680,140,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,244,493,923,843,677,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,021,210,990,840,290,3
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,060,080,060,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,40,470,310,220,610,27
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,766,235,34,974,68,47
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-110,5610,068,838,577,7511
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%54,5561,9360,0257,9859,3677

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-12,63,05,03,44,912,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-113,315,112,98,312,310
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-19,710,411,116,05,72,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,01,00,881,060,612,7
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,594,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0034,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0510,0640,0560,0370,040,025
Wapń%0,140,160,150,110,120,12
Magnez%0,340,330,30,260,170,16
Potas%0,310,280,290,170,150,18
Sód%0,0110,0080,0120,0060,0060,004
Siarka%0,0110,0130,0090,0110,0150,012
Glin%1,71,231,30,90,70,7
Żelazo%1,721,651,511,381,170,87

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1257248269270233381
KadmCd mg*kg-10,240,180,190,090,09<0,50
MiedźCu mg*kg-19,08,07,78,36,35,4
ChromCr mg*kg-118,819,318,616,013,915,3
NikielNi mg*kg-112,311,010,012,78,87,29
OłówPb mg*kg-110,58,912,011,49,19,53
CynkZn mg*kg-138,338,341,149,934,627,2
KobaltCo mg*kg-13,254,034,75,264,214,31
WanadV mg*kg-138,338,336,420,617,820,1
LitLi mg*kg-111,011,311,08,27,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,60,570,470,490,36<2,00
BarBa mg*kg-145,043,042,640,933,034,3
StrontSr mg*kg-110,69,49,05,35,5<10,00
LantanLa mg*kg-112,712,010,612,39,110,28
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,283,64

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1236,0161,0125,0125,0217,430
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,3<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,130
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,2<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,2<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,0<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,0<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,8<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,9<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,0<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1576439537743458514
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,673,13,73,063,6310,9848484
Zasoleniemg KCl*100g-16,98,29,98,099,5829