Punkt: 305

Miejscowość: Stare Bogaczowice
Gmina: Stare Bogaczowice
Województwo: dolnośląskie; Powiat: wałbrzyski

Kompleks: 11 (zbożowy górski); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %363841404161
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %211918272624
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %434341333315
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.604975
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.364621
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %131414454

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,46,26,45,35,45
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,25,15,44,24,34,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,05

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,422,262,02,833,021,89
Węgiel organiczny%1,41,311,161,641,751,09
Azot ogólny%0,1360,1180,0890,1520,170,16
Stosunek C/N10,311,113,010,810,36,81

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,875,024,739,05,556,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.3,21,161,82
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.2,920,60,05
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,115,244,812,032,323,2
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,550,750,610,460,570,75
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,040,070,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,370,30,720,60,52
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,16,465,763,273,514,47
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-110,9711,4810,4912,279,0611,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%55,6156,2754,9126,6838,7437,56

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-113,016,415,212,05,55,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-112,415,410,023,328,423,1
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,58,56,56,86,37,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,750,881,00,780,693,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,635
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9435

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,1010,0870,1050,0980,080,054
Wapń%0,180,160,140,070,10,02
Magnez%0,320,390,330,330,260,03
Potas%0,170,170,120,160,10,02
Sód%0,0110,010,0090,0170,0090,002
Siarka%0,0270,0210,0250,0230,0230,016
Glin%1,671,621,431,271,010,3
Żelazo%3,172,753,062,532,910,26

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1153313501449770974760
KadmCd mg*kg-10,350,290,290,270,3<0,50
MiedźCu mg*kg-116,720,027,919,820,414,2
ChromCr mg*kg-123,318,921,225,128,521,6
NikielNi mg*kg-125,027,726,320,219,314,5
OłówPb mg*kg-126,726,729,629,728,824,7
CynkZn mg*kg-171,769,761,277,078,659,2
KobaltCo mg*kg-113,117,0716,949,6610,928,18
WanadV mg*kg-163,753,347,839,540,331,1
LitLi mg*kg-117,120,218,115,116,911,7
BerylBe mg*kg-10,50,60,40,490,63<2,00
BarBa mg*kg-1120,0132,5111,797,199,378,5
StrontSr mg*kg-111,610,27,16,77,3<10,00
LantanLa mg*kg-19,98,77,99,89,09,59
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,13<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,8313,8

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1280,0465,0695,01094,0667,1174
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.128,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.91,649
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,329
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.50,6<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.50,327
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,3<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,5<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.76,441
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.72,028
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,4<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.51,8<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,119n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1457535551541269504
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,545,16,05,148,5217,8
Zasoleniemg KCl*100g-114,613,515,813,5622,4947