Punkt: 303

Miejscowość: Lubawka
Gmina: Lubawka
Województwo: dolnośląskie; Powiat: kamiennogórski

* Punkt badawczy 303 został przeniesiony w roku 2015 z powodu ekspansji zabudowy jednorodzinnej

Kompleks: 11 (zbożowy górski); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %332823302660
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %252834313625
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %424443393815
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.413573
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.556223
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %9710434

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,05,56,85,25,27,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH3,84,26,14,34,17
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,16

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%3,223,584,643,263,65,28
Węgiel organiczny%1,872,082,691,892,093,06
Azot ogólny%0,1720,1620,1980,1630,190,17
Stosunek C/N10,912,813,611,611,018

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-17,88,051,7310,27,282,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-12,01,58n.o.3,131,790,37
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-11,61,14n.o.2,781,320,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,374,2413,342,652,978,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,690,761,270,440,32,43
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,040,050,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,510,860,750,390,721,57
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,635,9615,43,534,0112,9
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-113,4314,0117,1313,7311,2921,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%41,9242,5489,925,7135,5158,9

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-113,818,418,49,04,435,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-117,126,321,813,612,976,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,68,013,06,97,322,6
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,882,62,751,070,581,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,4937,8
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,192,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0820,1110,0980,0840,070,037
Wapń%0,130,170,420,190,120,14
Magnez%0,250,220,220,190,230,1
Potas%0,160,140,160,180,10,09
Sód%0,0110,0080,0110,0090,0070,004
Siarka%0,0340,0320,0390,0310,0290,026
Glin%1,631,451,61,061,00,41
Żelazo%1,891,451,71,72,20,5

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1535617601619811457
KadmCd mg*kg-10,350,430,40,350,31<0,50
MiedźCu mg*kg-116,215,020,918,818,814,9
ChromCr mg*kg-113,813,214,115,122,317,5
NikielNi mg*kg-110,79,410,912,015,912,2
OłówPb mg*kg-127,530,936,545,838,928,5
CynkZn mg*kg-173,388,394,386,388,776,4
KobaltCo mg*kg-13,64,854,746,058,636,43
WanadV mg*kg-131,740,736,428,137,126,7
LitLi mg*kg-116,012,111,89,216,411,5
BerylBe mg*kg-10,60,670,630,651,16<2,00
BarBa mg*kg-195,3107,799,0100,395,196,4
StrontSr mg*kg-116,711,814,29,07,917,6
LantanLa mg*kg-119,515,116,017,816,921,09
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,130,182
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,257,83

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1922,03866,04554,01943,01011,31782
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,294
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,231
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.165,2346
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.82,6158
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.91,9161
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.92,8173
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.59,4105
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,6<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.139,6286
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.136,0156
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,5125
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.90,0147

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,117n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-18519729058889491407
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-16,837,88,25,66,1110,61
Zasoleniemg KCl*100g-118,020,621,614,7916,1328