Punkt: 3

Miejscowość: Daszewo
Gmina: Karlino
Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: białogardzki

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: psp (piasek słabo gliniasty pylasty)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %767275818261
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %171816121130
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %7109779
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.919075
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.9821
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %322024

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,06,45,86,45,26,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,05,24,85,04,05,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,531,541,611,551,313,26
Węgiel organiczny%0,890,890,930,90,761,89
Azot ogólny%0,050,0610,0780,0850,10,14
Stosunek C/N17,814,611,910,67,613,5

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,632,633,082,73,63,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,210,190,140,250,440,14
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,120,080,030,090,280,03
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,622,992,141,971,022,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,20,230,270,240,180,48
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,020,050,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,150,20,290,170,190,35
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,03,452,722,431,423,33
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,636,085,85,135,0213,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%53,2956,7446,947,4128,2624,67

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-113,312,612,811,811,017,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-13,95,810,76,57,99,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,62,53,22,81,945,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,01,250,831,00,393,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,733,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,002,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0710,0680,0660,0710,070,007
Wapń%0,10,090,10,070,050,02
Magnez%0,060,050,070,050,050,02
Potas%0,080,060,060,040,040,03
Sód%0,0080,0060,0050,0040,0070,002
Siarka%0,0110,0140,0120,0110,0120,018
Glin%0,490,360,430,290,320,15
Żelazo%0,530,480,540,510,440,18

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1282280301259205252
KadmCd mg*kg-10,130,140,120,140,08<0,50
MiedźCu mg*kg-15,04,55,55,14,516,7
ChromCr mg*kg-16,25,55,24,94,86,49
NikielNi mg*kg-13,02,93,03,12,92,95
OłówPb mg*kg-112,113,515,315,711,633,3
CynkZn mg*kg-126,826,022,436,920,229,7
KobaltCo mg*kg-11,231,521,471,431,381,6
WanadV mg*kg-110,09,311,48,17,79,01
LitLi mg*kg-14,22,93,32,02,2<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,170,130,140,17<2,00
BarBa mg*kg-127,021,221,220,519,922,9
StrontSr mg*kg-17,36,25,24,24,2<10,00
LantanLa mg*kg-16,65,85,74,84,56,32
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,112,35

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1941,0795,0521,0528,6713,91178
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,284
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.111,1206
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.68,5114
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.63,496
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.70,7116
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,0113
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.51,2111
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.97,1164
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.102,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,697
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,737
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.55,6153

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,065n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1277344412385194283
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,965,43,95,012,76<1,00
Zasoleniemg KCl*100g-110,213,310,413,227,29<10,00