Punkt: 299

Miejscowość: Józefin
Gmina: Kamień
Województwo: lubelskie; Powiat: chełmski

Kompleks: 3 (pszenny wadliwy); Typ: Gc (rędziny czarnoziemne); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: glp (glina lekka pylasta)
PTG 2008: gz (glina zwykła)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %6101081041
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %91010141428
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %858080787631
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.121352
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.636038
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %363229252710

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,78,07,58,37,88
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,86,56,77,77,37,6
Węglany (CaCO3)%57,9460,9760,0959,8761,8657,4

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%5,755,685,055,795,482,95
Węgiel organiczny%3,333,292,933,363,181,71
Azot ogólny%0,3240,2980,3150,4120,360,08
Stosunek C/N10,311,09,38,28,821,38

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,750,680,530,680,60,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-137,1235,1532,0319,7825,8744,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,830,640,920,970,960,92
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,230,150,190,070,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-11,360,990,641,390,671,07
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-139,5436,9333,7822,227,5846,79
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-140,2937,6134,3122,8828,1850,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%98,1498,1998,4697,0397,8793,02

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-12,61,74,83,64,22,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-117,115,422,037,855,725,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,44,25,06,34,76,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,252,251,951,281,43<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,482,6
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,5839,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,1170,1220,1430,1320,120,106
Wapń%20,825,926,821,2921,019,03
Magnez%0,270,170,210,180,140,17
Potas%0,560,410,40,250,160,23
Sód%0,1110,0980,0990,0110,0110,014
Siarka%0,0690,0530,0660,0790,0630,205
Glin%1,671,121,220,830,570,88
Żelazo%1,080,830,920,870,770,72

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1333277270301283279
KadmCd mg*kg-11,040,840,780,690,690,82
MiedźCu mg*kg-115,313,312,310,68,76,18
ChromCr mg*kg-122,818,825,614,914,114,9
NikielNi mg*kg-118,819,220,611,011,09,14
OłówPb mg*kg-134,134,230,316,513,215,8
CynkZn mg*kg-168,361,768,760,753,267,5
KobaltCo mg*kg-12,681,952,362,953,052,73
WanadV mg*kg-140,053,354,519,518,819,1
LitLi mg*kg-19,57,99,65,75,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,430,570,670,410,41<2,00
BarBa mg*kg-159,749,751,652,938,453,6
StrontSr mg*kg-1560,0490,0517,5453,4510,1471
LantanLa mg*kg-17,73,98,67,06,28,42
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,352,87

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1318,0574,0919,0797,6533,7246
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.99,3<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.70,047
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,931
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,1<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,427
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,936
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,731
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,839
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.58,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,926
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.39,645

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,026n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1216273235286329285
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-121,1228,120,919,6718,9214,77
Zasoleniemg KCl*100g-154,474,255,251,9249,9539